Nonwoven Tekstil Yüzeylerine Mikro Kanal Sistemi Entegrasyonu İle Biyosensör Tasarımı, Üretimi Ve Karakterizasyonu

dc.contributor.advisor Karagüzel Kayaoğlu, Burçak tr_TR
dc.contributor.author Baysal, Gülçin tr_TR
dc.contributor.authorID 10028678 tr_TR
dc.contributor.department Tekstil Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Textile Engineering en_US
dc.date 2014 tr_TR
dc.date.accessioned 2014-02-23 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-06-10T11:16:57Z
dc.date.available 2015-06-10T11:16:57Z
dc.date.issued 2014-02-24 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2014 en_US
dc.description.abstract Mevcut çalışmada simüle edilmiş vücut terindeki laktat seviyesinin, invaziv olmayan, hızlı ve yarı kantitatif bir yöntemle analizini sağlayan ve potansiyel olarak bir sporcunun fiziksel aktivite esnasındaki form durumunu izleyebilmesini sağlayabilecek, tekstil tabanlı, esnek ve giyilebilir bir mikroakışkan sistem tasarlanması amaçlanmıştır. Yeni, tek kullanımlık ve giyilebilir bir biyo-kimyasal analitik cihaz tasarlanmış ve kendinden emici bir nonwoven (dokunmamış) kumaş üzerinde SU-8 negatif fotodirenç polimeri kullanılarak mikro kanalların ve haznelerin fotolitografi tekniğiyle desenlendirilmesiyle üretilmiştir. Mikroakışkan cihazın üretiminden sonra biyolojik aktivite testleri yapılmıştır. Tekstil tabanlı biyosensör sistemi normal ve yüksek laktat seviyesini ayırt etmek için yarı-kantitatif görsel bir teşhis yapabilmiştir: Yüksek laktat seviyesi daha yoğun mor renk oluşumuna sebep olurken, normal seviyeler açık mor renk vermiş ve yeşil bir rengin oluşmaya başladığı tespit edilmiştir. Bu çalışmada tarif edilen, başarılı şekilde fabrikasyonu yapılan, yeni, giyilebilir ve tek kullanımlık tekstil tabanlı bir mikroakışkan cihazın, analitlerin hızlı biyo-kimyasal teşhisi için analitik cihaz tasarımında, özellikle malzeme seçimi açısından, örneğin emici nonwoven kumaş, yeni algılar yaratacağı tahmin edilmektedir. tr_TR
dc.description.abstract In the current study, it is aimed to design a flexible, wearable, textile-based microfluidic device enabling a non-invasive, rapid, semi-quantitative analysis of lactate level in simulated sweat solution, which may be potentially used for the observation of an athlete’s physical condition during physical performance. A novel, disposable and wearable biochemical analytical device was designed and fabricated by patterning micro channels and reservoirs using SU-8 photoresist through photolithography technique on an inherently absorbent nonwoven fabric. After fabrication of microfluidic device, biological activity tests were conducted. The textile based biosensor system could make a semi-quantitative visual detection to differentiate between the normal and high lactate level: While high lactate level led to a denser purple color formation, normal levels led to a light purple formation and a green color started to be observed. The successful fabrication of a novel, disposable textile based microfluidic device as described in this study, is expected provide new insights especially into the choice of materials, i.e. an absorbent nonwoven fabric, for the design of analytical devices to perform rapid biochemical detection of various analytes. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans en_US
dc.description.degree M.Sc. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/4628
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject nonwoven kumaş tr_TR
dc.subject fotolitografi tr_TR
dc.subject mikroakışkan cihaz tr_TR
dc.subject biyosensör tr_TR
dc.subject nonwoven fabric en_US
dc.subject photolithography en_US
dc.subject microfluidic device en_US
dc.subject biosensor en_US
dc.title Nonwoven Tekstil Yüzeylerine Mikro Kanal Sistemi Entegrasyonu İle Biyosensör Tasarımı, Üretimi Ve Karakterizasyonu tr_TR
dc.title.alternative Design, Fabrication And Characterization Of A Biosensor On Non-woven Textile Surfaces Through The Integration Of A Micro Channel System en_US
dc.type Master Thesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
14366.pdf
Boyut:
4.97 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama