Çevrimiçi Marka Topluluklarının Kulaktan Kulağa İletişim Ve Yeni Ürün Satın Alma Niyetinin Oluşmasındaki Rolü

dc.contributor.advisor Burnaz, Şebnem tr_TR
dc.contributor.author Demiray, Melek tr_TR
dc.contributor.authorID 10004848 tr_TR
dc.contributor.department İşletme Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Management Engineering en_US
dc.date 2013 tr_TR
dc.date.accessioned 2013-06-27 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-05-18T07:00:02Z
dc.date.available 2015-05-18T07:00:02Z
dc.date.issued 2013-07-19 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2013 en_US
dc.description.abstract Son dönemde marka topluluklarının firmalarına ve müşterilerine nasıl değer kattığınına yönelik yapılan çalışmalar giderek artmaktadır. Çünkü marka toplulukları, üyelerini markanın sadık bir temsilcisi olması için cesaretlendirmektedir. Yeni teknolojilerin, sanal ortamların ve sosyal ağ sitelerinin ortaya çıkması ile birlikte organizasyonlar ve müşteriler çevrimiçi marka toplulukları oluşturmaktadırlar. Çevrimiçi marka toplulukları zaman ve mekandan bağımsız olarak üyeler arasındaki bilgi değişimini ve topluluğa katılımı kolaylaştırarak firmalar ve müşterileri arasında daha dinamik ve güçlü ilişkiler oluşturulmasına imkan tanımaktadır. Yeni ürünlerin yayılmasında bilgi ve kulaktan kulağa iletişim etkili olduğundan marka topluluklarının etkisi yeni ürün satın alma niyeti bağlamında önemlidir. Bu çalışmanın temel amacı ilgili alanda daha önce değinilmeyen çevrimiçi marka topluluklarının kulaktan kulağa iletişim ve yeni ürün satın alma niyetinin oluşmasındaki rollerini incelemektir. Ayrıca bu araştırmanın diğer bir amacı da önceki çalışmalarda fazla değinilmeyen ve çevrimiçi marka topluluklarında yeni ürünler ile ilgili bilgi akışını ve kulaktan kulağa iletişimi etkileyebilecek marka topluluğu vaadi, makta topluluğu ile özdeşleşme, katılım, güven ve fikir liderliği ve fikir takipçiliği bağlamında üyeler arası etkileşim gibi faktörleri inceleyerek yeni ürüne karşı sergilenen tutum ve davranışlara ışık tutmaktır. Bu çalışmadan elde edilen bulgular marka topluluğu ve yeni ürün pazarlama bilgilerini bir araya getirerek gerek pazarlama yazınındaki boşluğu doldurarak bu alanda katkı sağlamakta gerekse çevrimiçi marka topluluklarını yeni pazarlama kanalı olarak kullanan ve yeni ürünlerin başarısızlık riskini en aza indirgemek isteyen ve marka topluluklarını etkin bir pazarlama kanalı olarak kullanmak amacıyla stratejiler geliştirmeyi hedefleyen pazarlama yöneticilerine önemli çıkarımlar sunmaktadır. tr_TR
dc.description.abstract Marketers have increasingly focused on brand communities based on how they create value for companies and their customers. Since brand community encourages the members to become loyal admirers of the brand. With the emergence of new technologies, online platforms and social networking sites, it is imperative for businesses and customers to find ways to exploit the benefits of both technology and brand community. This results in establishing online brand communities. Online brand communities increase the dialogue between the customer and the company and are used by their members for providing easy access to information exchange and community participation regardless of time and place. The influence of brand communities in the context of new product purchase intention is valuable since information and word of mouth communication play an important role in diffusion of new products. The aim of this studyis to explore the impact of online brand community on WOM communication and purchase intention of a new product. Moreover, the research intends to understand the effects of brand community identification, trust, participation, member characteristics, and community commitment which are crucial factors for establishing strong relationship between company and community members. The study purposes to contribute to marketing field by filling the gap in related area and offering valuable implications to marketing managers who utilize online brand community as their new marketing channel. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/1988
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject çevrimiçi marka topluluğu tr_TR
dc.subject marka topluluğu tr_TR
dc.subject yeni ürün tr_TR
dc.subject online brand community en_US
dc.subject brand community en_US
dc.subject new product en_US
dc.title Çevrimiçi Marka Topluluklarının Kulaktan Kulağa İletişim Ve Yeni Ürün Satın Alma Niyetinin Oluşmasındaki Rolü tr_TR
dc.title.alternative The Role Of Online Brand Communities On Word Of Mouth Communication And Purchase Intention Of A New Product en_US
dc.type Master Thesis en_US
Dosyalar