“lrıt” Sisteminin Deniz Emniyeti Ve Güvenliğine Olan Etkilerinin Analizi

thumbnail.default.alt
Tarih
2013-04-19
Yazarlar
İbrahim, Halil
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu tez çalışmasında, uluslararası ticaretin en önemli unsurlarından biri olan deniz taşımacılığını mümkün kılan gemilerin bir limandan diğer bir limana yapmış oldukları seferler boyunca takip edilebilmeleri için geliştirilen Uzak Mesafe Takip ve Tanımlama Sistemi (LRIT - Long Range Identification and Tracking System) incelenerek bu sistemin diğer takip sistemlerinden nasıl farklılaştığı, deniz emniyeti ve güvenliğine olan etkilerinin analiz edilmesi amaçlanmıştır. Çalışmada LRIT sisteminin hem teknik yönleri hem de yasal dayanağı incelenmiştir. Tez çalışması sırasında birçok uluslararası kural ve toplantı tutanakları incelenmiş ve ayrıca LRIT sisteminin aktif hale gelmesinden bu yana Uluslararası Mobil Uydu Örgütü nde (IMSO - International Mobile Satellite Organization) çalışan ve sisteminin denetimlerini gerçekleştirmekte olan yazarın kendi tecrübeleri de çalışmaya yansıtılmıştır.
The Long Range Identification and Tracking (LRIT) System was developed in order to track ships from one port to another for the purposes of maritime safety and security. This study examines the LRIT system, highlights differences between the LRIT system and other tracking systems, and analyses the effects of the LRIT system on maritime safety and security. During the work on this thesis, a wide range of technical documentation and the outcome of international meetings were studied to examine the LRIT system from both technical and legal aspects. The International Mobile Satellite Organization (IMSO) has been responsible for the coordination and auditing of the entire LRIT system since the LRIT system became operational in 2010 The writer’s work experience during his employment by IMSO is also reflected in this study.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2013
Anahtar kelimeler
Uydu iletişim sistemleri, Uzak Mesafeden Tanımlama ve Takip Sistemi, Deniz güvenliği, Deniz Emniyeti, Otomatik tanıma, Satellite communication systems, Long Range Identification And Tracking System, Maritime safety, Maritime Security, Automatic identification
Alıntı