Çok Katlı Perde-çerçeve Tipi Yapılarda Burulma Düzensizliğinin İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Çalım, Gökhan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Özet
Bu çalışmada, burulma düzensizliğinin çok katlı yapılarda meydana getirdiği etkiler incelenmiştir. Burulma düzensizliği ile ilgili yönetmelik koşullar örnek yapılar üzerinde uygulanarak Burulma Düzensizliği Katsayıları elde edilmiştir. %5 ek dışmerkezlik ve arttırılmış ek dışmerkezliklere göre bulunan iç kuvvetler ve bu iki durum için iç kuvvetlerdeki değişim gözlemlenmiştir. Daha sonra perde yerleri ve bina boyutları değiştirilerek hesaplar tekrarlanmış ve sonuçlar karşılaştırılmıştır. Hesaplarda Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi kullanılmış ve Burulma Düzensizliği Katsayısı 2’yi aştığı için son olarak dinamik analiz yapılmıştır. Sonuçlar karşılaştırıldığında yönetmelikte öngörülen arttırılmış ek dışmerkezlik uygulanmasının iç kuvvetleri en fazla %10 değiştirdiği görülmüş ve burulma düzensizliğine sahip yapıların hesabında daha pratik bir yaklaşım getirilebileceği anlaşılmıştır.
In this study the effect of torsional irregularity on multi-storey structures is investigated. The Code provisions for the structures which have torsional irregularity are applied to example building. The Torsional Irregularity Coefficient values are obtained for the building and the variation of internal forces for the 5% accidental eccentricities and increased accidental eccentrities are observed. Changing the location of the shear walls and the dimensions of the building calculations are repeated and the results are compared. The Equivalent Earthquke Load method is used for analyzing of the structures and finally dynamic analysis procedure is applied to the example building of which Torsional Irregularity Coefficient exceeds 2. When we compare the results the application of the increased eccentrities do not change the internal forces more than 10% and more practical approach for the torsional irregularity can be used in the Code.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1999
Anahtar kelimeler
Burulma Düzensizliği, Dışmerkezlik, Planda Düzensizlik, Torsional Irregularity, Eccentricity, Plan Irregularity
Alıntı