Perde-çerçeve Sistemlerin Dinamik Analizi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Gül, Bedri Sinan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, perde-çerçeve karma sistemlerin yatay yükler altında analizi yapılırken, çeşitli yaklaşık yöntemler kullanılması durumunda gerçek sonuçlara ne kadar yaklaşılacağı incelenmiştir. Serbestlik derecelerine göre sistemlerin serbest ve zorlanmış titreşimleri incelenmiş, hareket denklemleri ve rijitlik matrislerinin oluşturulması konularına değinilmiştir. Çok katlı yapıların analizlerinde kullanılan yaklaşık yöntemlerden olan, Tek açıklık yöntemi, moment sıfır noktası yaklaşımı ve eşdeğer çerçeve yöntemi incelenmiştir. Betonarme perdenin kullanım amaçları, sayısal ve bilgisayar modeli incelenmiş, boşluksuz perdeler üzerinde kesme kuvvet ve zemin deformasyonu etkilerine değinilmiş ve boşluklu perdelerin eşdeğer çerçeve olarak idealleştirilmesi anlatılmıştır. Perde-çerçeve karma taşıyıcı sistemlerin davranışı incelenmiş, karma sistemlerin, eşdeğer çerçeve yöntemi ile seri bağlı çerçeve olarak nasıl idealleştirileceği anlatılmış ve bu eşdeğer çerçevede yatay yüklerin nasıl dağıtılacağı konularına değinilmiştir. Sayısal bir örnek yaklaşık yöntemler kullanılarak ve SAP2000 paket programı kullanılarak çözülmüş ve analiz sonuçlarının karşılaştırması yapılarak, yaklaşık yöntemler ile yapılan analiz ile bilgisayar sonuçları arasındaki farklar yorumlanmıştır. Ayrıca bazı tasarım özelliklerinin değişimine göre yapı davranışın nasıl değiştiği irdelenmiştir.
In this thesis study, the approximate methods for the analysis of mixed shear wall-frame systems were examined and with a numerical example, the approximation of these methods to the real results was tested. And also the behavior of the system was monitored by changing various design values. The free and forced vibrations of the systems related to the degrees of freedom was examined and also, the topics related to the equations of motion and stiffness matrices were covered. Examinations for one bay method, zero moment point analogy and equivalent frame, three of the approximate methods for analysis of multi storey buildings, were covered. The purpose of the use of reinforced concrete shear walls was examined using digital computer model, the effects of shear force and soil deformation on shear walls with no opening was covered. The behavior of shear wall-frame mixed structural systems were examined, using the equivalent frame method, idealization of the mixed systems as serial connected frames was mentioned and also the distribution of the internal forces, generated from lateral loads influencing this equivalent frame, was covered. The numerical example solved using both the approximate methods mentioned in the previous chapters and SAP2000 software and finally the results of the analysis were included. The results of the analysis performed in the chapter six were compared and the differences between the analysis results of the approximate methods and the software were construed. In addition, the changes in structural behavior considering the changes of design characteristics were covered.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
Dinamik Analiz, Rijitlik Matrisi, Perde-Çerçeve Sistemler, Tek Açıklık Yöntemi, Eşdeğer Çerçeve Yöntemi, Dynamic Analysis, Rigidity Matrix, Shear wall-frame systems, One bay method, Equivalent Frame Method
Alıntı