Permo-triyas Büyük Yokoluşu Anoksiya Hipotezi: Ptelomaik Dünya Modeli

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Atayman, Saniye
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü
Eurasia Institute of Earth Sciences
Özet
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Eurasia Institute of Earth Sciences, 2007
Anahtar kelimeler
Jeoloji, Stratigrafik, Permiye, Geology, Stratigraphic, Permian
Alıntı