Ab Demiryollarında Birlikte İşletilebilirlik (ınteroperabılıty) Ve Türkiye’nin Durumu

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Ardıç, Deniz Derviş
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
AB ülkeleri türler arası dengeyi sağlamak ve karayolu ulaşımını rahatlatmak amacıyla birtakım tedbirler almışlardır. Bu tedbirlerden en önemlisi demiryolu ulaşımını rekabete daha açık hale getirerek ülkeler arası entegrasyonu sağlamaktır. Demiryollarında standartlaşmayı sağlamak için AB üye ülkeler ve aday ülkelerin uyması gerekli şartları belirlemiştir. Bu şartlar altyapı, enerji, bakım, sinyalizasyon, ve yönetim gibi alanları içermektedir. Bu çalışma bünyesinde altyapı alanında atılması gerekli adımlar anlatılmıştır. Bu adımlar başlıca hat genişliği, gabari ölçüleri, ray özellikleri, hat ve sanat yapıları üzerinde oluşan yükler, hat geometrik özellikleri, istasyon özellikler, vb. olarak adlandırılabilir. Yine bu çalışma içerisinde ülkemiz demiryollarının mevcut durumu hat uzunluğu, gabariler, sanat yapıları, hat geometrisi konu başlıkları altında anlatılmış ve mevcut farkların olduğu saptanmıştır. Sonuç olarak: TCDD genelinde ya da özel olarak ülke genelinde AB tarafından alınmış kararları birlikte işletilebilirlik sınırları içerisinde tasarım veya yenileme çalışmalarında aktif rol alacak bir yapı teşkil edilmelidir.
European Union countries have undertaken some measurements in order to maintain a rebalance between transportation types. The most important of these measurements is to open railway transportation to competition and thus to maintain an integration between countries. European Union has described the necessary conditions for the member and candidate countries in order to maintain this standardization. These conditions comprise fields like infrastructure, energy, maintenance, and etc. The steps to be taken in the field of infrastructure within the scope of this operation have been explained. These steps can be defined as track gauge, structure clearance, track geometric features. In this study, the existing situation of the railroads in our country is described under the themes of length of tracks, clearances, structures, and track geometry. It is also determined that there are some differences. As a result It is necessary to structure a body in TCDD or independent from it that actively participates in the design and renovation works that will take place in accordance with EU decisions with the aim of interoperability.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
Anahtar kelimeler
Avrupa Birliği, Birlikte İşletilebilirlik, Demiryolları, Altyapı, Ulaştırma, European Union, Interoperability, Railways, Infrastructure, Transportation
Alıntı