Betonda Basınç Dayanımı İle Elastisite Modülü Arasındaki İlşkiler

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Türkel, Enver Burak
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Betonlardaki elastisite modüllerinin dağılımını daha gerçekçi olarak tespit edebilmek için bu çalışmada düşük basınç dayanımından yüksek basınç dayanımına kadar çok farklı basınç dayanımlarına sahip betonlar üretilmiştir. Bu çalışmada su/çimento oranları, çimento dozajları ve katkıları birbirinden farklı toplam 20 ayrı seri beton üretilmiştir.Üretilen betonlar üzerinde elastisite modülü, basınç dayanımı ve ultrases hızı ile ilgili deneyler yapılmıştır. Bulunan sonuçlarla elastisite modülleri ile basınç dayanımları, su/çimento oranları ve ultrases hızları arasındaki ilişkiler araştırılmıştır. Ayrıca basınç dayanımı ile su/çimento oranları, birim ağırlık, ultrases hızı ve agrega hacimleri arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Çalışmanın sonucunda basınç dayanımı ile birim ağırlık, su/çimento oranı ve ultrases hızı arasında korelasyon yüksek bağıntılar elde edilmiştir. Yine aynı şekilde elastisite modülüyle ultrases hızı ve su/çimento oranı arasında korelasyonu yüksek bağıntılar elde edilmiştir. Elastisite modülüyle basınç dayanımı arasında da korelasyon katsayıları yüksek bağıntılar bulunmuştur.
In order to identify the variation of modulus of elasticity of concrete with strength, different concretes with different compressive strengths between high and low values were produced in this study. 20 different series of concrete with different water/cement ratio, cement dasages, and admixtures were prepared. Some experiments that related with modulus of elasticity, compressive strength and ultra pulse velocity were applied over these concrete specimens. By using the data, relations between moduli of elasticity and compressive strength, water/cement ratios and ultra pulse velocity were investigated. Moreover, the relations between compressive strength and water/cement ratios; the relation between unit weight, ultra pulse velocity and aggregate volume ratio also were searched. As a result of this study high corelations were obtained between, compressive strength and unit weight and, water/ cement ratio and ultra pulse velocity. Furthermore, high corelation coefficients were found between modulus of elasticity, ultra pulse velocity and water/cement ratios. Finally, high correlations were found between modulus of elasticity and compressive strength.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
Anahtar kelimeler
Beton, Elastisite Modulü, Basınç Dayanımı, Ultrases Hızı, Concrete, Modulus of Elasticity, Compressive Strength, Ultra Pulse Velocity
Alıntı