Mermerlerde Uygulanan Kimyasallar, Epoksi Ve Polyester Uygulanmış Mermerlerde Çekme Ve Eğilme Dayanım-sıcaklık İlişkisi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Öztekin, Lokman
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Son yıllarda, mermer ve diğer doğaltaş tüketiminde artış gözlenmektedir. Bunun doğal sonucu olarak da mermer ve doğaltaş üretim teknolojisinde yeni gelişmeler meydana gelmiştir. Bu yeni gelişmelerden biri de doğaltaşların sağlamlaştırılması için yapılan kimyasal uygulamalardır. Günümüz mimari tasarımlarında yapı malzemelerinin hafif ve sağlam olması istenmektedir, kimyasal uygulaması yapılan taşlar sağlamlaşacağından, daha ince ölçülerde mermer üretimini mümkün kılmıştır. Bu çalışmada, mermer kimyasalları tanıtılmış, mermer sektöründe en çok kullanılan kimyasallardan epoksi ve polyester ile ilgili genel bilgiler ve uygulama prosesleri verilmiştir. Mermerlere yapılan kimyasal ugulamaların maliyetleri ve işletme verimine etkisi incelenmiş, uygulanan kimyasalların hangi doğal taşlarda hangisinin tercih edilmesi gerektiği ve birbirlerine göre avantajları irdelenmeye çalışılmıştır. Gerek mermerler, gerekese mermerlerde kullanılan kimyasallar, uygulama ve montaj sonrası bulundukları iklim şartlarından etkilenirler. Kimyasalların uygulandığı sıcaklık ile montaj sonrası yapı malzemelerinin maruz kaldığı sıcaklıklar genellikle birbirlerinden farklıdır. Montaj sonrasında oluşan sözkonusu sıcaklık farklılıklarının mermer ve kimyasalların mukavemetini nasıl değiştirdiği deneysel olarak incelenmiştir. Çekme dayanımları ve eğilme dayanımları epoksi, polyester ve doğal mermer üzerinde farklı sıcaklıklarda tekrarlanarak mukavemet değişimleri gözlenmiştir. Ayrıca epoksi’nin etki mesafesi ile mastik dolguların sıcaklık değişimi karşısındaki genleşme özellikleride değerlendirilmiştir. Deney sonuçları özellikle dış cephe kaplamalarında kullanılan mermer ve diğer doğal taşların montaj sonrası maruz kaldıkları atmosferik etkilere karşı tepkilerin kestirilmesi açısından faydalı olacaktır.
In the last years, in the usage of the marble and other natural Stone increase has been observed. Result of this in the technologies of marble and natural stone production there has been developments. One of these developments is the increasing of the strength of the natural stones through chemical applications. In today’s architectural design building materials has to be strong and light. Chemical applied stones will become more durable. This makes possible to produce thinner marble. In this work, the marble chemicals are introduced and information about epoxy and polyester and their application processes are given. The cost of chemical processes which is used in marble and affects on management efficiency is studied. Which chemicals must be used on which marble and advantages of them is examined. Either marbles or chemicals which are used on marbles can be affected of the climate conditions after application and fitting process. The heats are usually different in chemical application place and building place after fitting process. The heat changes after fitting process how to change marble and the resistance of chemicals is examined by tests. The resistance changes in epoxy, polyester and natural stone are examined by working Brazilian and bending tests repeatedly. In addition, dilation values which are changed on different heats are examined besides impact distance of epoxy on crack and mastic filling. Tests results especially can be useful to guess reactions on different heats on marbles and other natural stones which is used for building coating
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
Mermer, Epoksi, Polyester, Çekme dayanımı, Eğilme dayanımı, Marble, Epoxy, Polyester, Bending test, Brazilian
Alıntı