Çelik Yapılarda Çaprazlı Çerçevelerin Süneklik Düzeyini Belirleyen Tasarım Kuralları

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Çelik, Bora
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, çelik yapılarda merkezi ve dışmerkez çaprazlı çerçevelerin süneklik düzeyini belirleyen tasarım kuralları ele alınmıştır. Merkezi ve dışmerkez çaprazlı çerçevelerin tanımları, çapraz şekilleri, tersinir yükleme altındaki davranışları anlatılmıştır. Çaprazlı çerçevelerin tasarım kuralları sırasıyla American Institute of Steel Construction (AISC’1997) dahilindeki yapısal çelik binalar için depreme dayanıklı tasarım kurallarına ve Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki Yönetmelik (ABYYHY’1998) dahilindeki çelik binalar için depreme dayanıklı tasarım kurallarına bağlı olarak verilmiştir. Verilen bu tasarım kurallarına bağlı olarak örnek bir yapı, merkezi ve dışmerkez çaprazlı çerçeveler kullanılarak tasarlanmıştır. Bulunan sayısal değerler yardımıyla seçilen çapraz sistemleri arasındaki farklılıklar ve ülkemizde kullanılan Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki Yönetmelik (ABYYHY’1998) dahilindeki çelik binalar için depreme dayanıklı tasarım kurallarındaki yetersizlikler ortaya çıkarılmıştır.
In this study, design rules for determining the ductility level of concentrically and eccentrically braced steel frame structures are concerned. Concentrically and eccentrically braced frames, their bracing types and cyclic behaviours are described. Design rules for determining the ductility level of braced steel frame structures are defined with regard to American Institute of Steel Construction (AISC’1997) – seismic provisions for structural steel buildings and Specification for Structures to be Built in Disaster Areas (ABYYHY’1998) – earthquake resistant design requirements for structural steel buildings. Due to these design rules, a sample steel building is designed with concentrically and eccentrically braced frames. From the results of the design, differences between the bracing systems and insufficient parts of the Specification for Structures to be Built in Disaster Areas (ABYYHY’1998) – earthquake resistant design requirements for structural steel buildings are found.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
Anahtar kelimeler
Deprem, Çelik Yapılar, Çaprazlı Çerçeveler, Tasarım Kuralları, Earthquake, Steel Structures, Braced Frames, Design Rules
Alıntı