Mevcut Bina Kabuğunun Dolaylı Kazanımlı Güneş Enerjisi Sistemi İle İyileştirilmesi İçin Bir Yaklaşım Önerisi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Kundakçı, Başak
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, mevcut duvar ve Trombe duvar iyileştirilmesi yapılmış duvarın ısıl performansları zamana bağlı rejimde karşılaştırılmıştır. Önerilen yöntem, teorik olarak İstanbul’da bir konuta uygulanmış ve iyileştirilmiş duvar, ısıtma enerjisi korunumu bakımından irdelenmiştir. Mevcut duvar ve önerilen Trombe duvar seçeneklerinin termal performanslarının karşılaştırılması zamana bağlı rejimde yapılmıştır. Isıtma için harcanan enerji giderleri düşünüldüğünde, mevcut binalarda enerji etkin iyileştirme yapılmasının önemi ortaya çıkmaktadır. Sonuç olarak, güneş enerjisi uygulaması, yeni binaların tasarımı ve inşası kadar mevcut binaların iyileştirilme uygulamalarında da göz önünde bulundurulmalıdır.
In this study, an approach was proposed for the renovation of existing building by the application of Trombe wall principle (indirect solar gain system) to the opaque component of building envelope. The proposed approach has been theoretically carried out for the selected residential building in Istanbul and the heating energy conservation has been determined for the renovated wall. The comparison of thermal performances of existing wall and the proposed Trombe wall application has been made under unsteady state heat transfer conditions. When the energy expenses thought, the importance of the energy efficient building retrofit comes out. As a result, the application of solar energy to the new buildings should be regarded as much as the retrofit of the existing buildings.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
Anahtar kelimeler
Trombe duvar, İyileştirme, Isıtma Enerjisi Korunumu, Trombe wall, Beam, Finite Elements
Alıntı