Türkiye Telekomünikasyon Sektörü Senaryoları

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Karalar, Bahadır
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, Godet Senaryo Planlama Metodu ile Türkiye Telekomünikasyon Sektörü Senaryoları ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Öncelikle Stratejik Yönetim’in evrimi incelenmiş, belirsizlik kavramının senaryolar ile çalışmanın gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Dünyadaki belirsizlik giderek artmakta ve örgüt gibi bir açık sistemi etkileyen faktörler giderek kaotik hareket etmeye başlamaktadır. Bir yönetici için önemli olan geleceği tahmin etmek ve ona göre stratejileri planlamak değil, alternatif gelecekleri ve onların gerçekleşme olasılıklarını saptayıp senaryolar oluşturmaktır. Çünkü geleceği tamamiyle öngörmek imkansızdır. Bu saptanan senaryolar çerçevesinde değişik senaryo planları (oyun planları) hazırlanır. Bu mantık süreci tezde, en belirsiz olan sektörlerden biri olan telekomünikasyon sektörünün senaryolarının saptanması için izlenmiştir. Metodoloji olarak Godet Metodu kullanılmıştır. Bülent Dölek’in hazırladığı Senarist98 bilgisayar programı ve MS Excel matris ve hipotez olasılık hesapların yapılması için kullanılmıştır.
In this study using the Godet Scenario Planning Methodology, turkish telecommunication scenarios are studied. First of all, the evolution of strategic management concept is analyzed, and founded out that uncertainty concept urges the use of working with scenarios. The uncertainty level in the world increases each day and the factors affecting an open system, such as an organization, tend to behave more chaotic. What’s important for a manager is not foreseeing the future and setting the strategies according to this forecastable future any more; it is establishing scenarios via forming alternative probable futures and their probabilities. Because foreseeing the future is impossible. According to the establihed scenarios, different scenario plans (game plans) are prepared. This process is followed throughout the thesis study in oreder to clarify turkish telecommunication scenarios. Godet Methodology is used. In order to calculate necessary matrices, Bulent Dolek’s Senarist98 computer program and MS Excel software was used.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
Anahtar kelimeler
Sabit ve Mobil Erişim, 3G Şebekeler, liberalizasyon, deregülasyon, Fixed and Mobile Access, 3rd Generation Networks (3G), liberalization, deregulation
Alıntı