Yapıştırıcı ve Perçinle Birleştirilmiş Çift Bindirme Bağlantılarında ilerlemeli Hasar Analizi

thumbnail.default.alt
Tarih
2011
Yazarlar
Solmaz, Murat Yavuz
Topkaya, Tolga
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Özet
Bu çalışmada, yapıştırıcı ve perçin kullanılarak birleştirilmiş çift bindirme bağlantılarında ilerlemeli hasar analizi gerçekleştirilmiştir. Bağlantılarda ana malzeme olarak örgü tipi cam fiber takviyeli kompozit malzeme kullanılmıştır. Analizler APDL (Parametric Design Language) kodlan kullanılarak yazılan bir program yardımı ile Ah/SYS 12.1 sonlu elamanlar paket programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 30, 45 ve 60 mm olmak üzere üç farklı bindirme mesafesi için yapıştırıcı ve perçin kullanılarak birleştirilmiş bağlantıların ilerlemeli hasar analizi sonucunda elde edilen hasar yükleri ve hasar tipleri Maksimum Kayma Gerilmesi Teorisi ve Hashin Kriterine göre tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlar birleştirme tipine ve bindirme mesafesine göre karşılaştırılarak sunulmuştur.
Açıklama
Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2011
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2011
Anahtar kelimeler
Alıntı