O-nitrobenzil Ve Allil Fonksiyonel Gruplarına Sahip Polikarbonat Sentezi

dc.contributor.advisor Hızal, Gürkan tr_TR
dc.contributor.author Baysak, Elif tr_TR
dc.contributor.authorID 10003045 tr_TR
dc.contributor.department Polimer Bilim ve Teknolojisi tr_TR
dc.contributor.department Polymer Science and Technology en_US
dc.date 2013 tr_TR
dc.date.accessioned 2013-06-13 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-06-16T12:06:42Z
dc.date.available 2015-06-16T12:06:42Z
dc.date.issued 2013-07-19 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2013 en_US
dc.description.abstract Biyouyumluluk ve biyobozunabilirlikleri nedeniyle polikarbonatlatlar son yıllarda artan bir öneme sahiptir. Polikarbonatlar doku mühendisliği ve ilaç salınım sistemlerinde kullanılmaktadır. Bu çalışmada, iki adet 6-halkalı siklik polikarbonat monomeri sentezlenmiştir. Bu monomerlerden biri 5-metil-5-(2-nitro-benzoksikarbonil)-1,3-dioksan-2-on (MNC) dir. Bu monomer ışıkla ayrılabilir nitro grubu içermektedir. Diğer monomer ise 5-metil-5-alliloksikarbonil-1,3-dioksan-2-on (MATMC) dur. Bu monomer de alken fonsiyonel grubuna sahiptir. İki monomer için de ayrı ayrı halka açılma polimerleşmesi(ROP) yapılmıştır. Daha sonra da iki monomerin birlikte halka açılma polimerleşmesi gerçekleştirilmiş ve kopolimer elde edilmiştir. Daha sonraki çalışmalarda iki farklı fonksiyonel gruba sahip olan kopolimerin 350 nm UV ışığıyla muamelesi yapılmıştır. Daha sonra foto uyarılan radikal tiol-en click reaksiyonu yapılmıştır ve nitro grubu bozunarak karboksil fonksiyonel grubuna dönüştürülmüştür. Elde edilen polimerler 1H NMR ve GPC ile karakterize edilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract Well-defined biodegradable polymers may be used for a variety of biomedical applications such as devices for controlled drug release, bioresorbable prostheses, etc. Polycarbonates are considered as biodegradable polymers that can be used for these applications[1]. In this study, 5-methyl-5-(2-nitro-benzoxycarbonyl)-1,3-dioxan-2-one (I) and 5-methyl-5-allyloxycarbonyl-1,3-dioxan-2-one (II) are synthesized according to published procedure[2,3]. Ring opening polymerization (ROP) of the mixture of (I) and (II) using DBU and TU as organic catalyst system afforded to poly(MNC-co-MATMC) (III). The irradiation of the copolymer (III) having o-nitrobenzyl and allyl groups in the presence of thiol compounds led to synthesis a polymer containing carboxylic acid functionality and the adduct of thiol-ene click reaction in one-pot fashion. The obtained polymers are characterized with 1H-NMR Spectroscopy and GPC. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans en_US
dc.description.degree M.Sc. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/5587
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Polikarbonat tr_TR
dc.subject ROP tr_TR
dc.subject o-Nitrobenzil alkol tr_TR
dc.subject Allil tr_TR
dc.subject Polycarbonate en_US
dc.subject ROP en_US
dc.subject o-Nitrobenzyl alcohol en_US
dc.subject Allyl en_US
dc.title O-nitrobenzil Ve Allil Fonksiyonel Gruplarına Sahip Polikarbonat Sentezi tr_TR
dc.title.alternative A Versatile Route For The Synthesis Of Functional Polycarbonates Having O-nitrobenzyl And Allyl Groups en_US
dc.type masterThesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
13566.pdf
Boyut:
2.96 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama