Çamlıcalı Mehmed Efendi Tekkesi Restorasyon Projesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Aksoy, Pınar
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, Üsküdar’da bulunan bir Şabani tekkesi olan Çamlıcalı Mehmed Efendi Tekkesi’nin restorasyon projesi yapılmıştır. Çamlıcalı Mehmed Efendi Tekkesi’nin iki ahşap yapısı ve mezarları içinde bulunduran bir bahçesi günümüze ulaşmıştır. Bu yapı grubu 2. derece tarihi eserdir. Restorasyon projesinin yapılabilmesi için: tekkeler ile ilgili tarihsel araştırma yapılmıştır, yapı grubunun rölövesi hazırlanmıştır. Bu araştırma ve rölövenin verileriyle yapı grubu için restitüsyon ve restorasyon projesi hazırlanmıştır.
In this study, restoration project of Çamlıcalı Mehmed Efendi Tekkesi, a Sabani dervish lodge located in Üsküdar, has been carried out. Two timber buildings and a garden, surrounding the tombs, of Çamlıcalı Mehmed Efendi Tekkesi have survived up to date. These buildings are in the status of second degree historical artifact. In order to carry out the restoration project, historical research has been conducted on dervish lodges, and building survey project of the buildings have been drawn up. By using the data obtained from this research and building survey project, restitution and restoration projects of the Çamlıcalı Mehmed Efendi Tekkesi have been drawn up.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
Tekke, Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon, Tekke, Building Survey, Restitution, Restoration
Alıntı