Korozyon Onarımında Kullanılan Beton Tamir Harçlarının Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Güven, Burçak
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Öncelikle genel olarak yapıştırıcılar ve türleri, yapıştırıcıların farklı materyallerle ara bağlantıları, epoksi yapıştırıcılar, özellikleri ve epoksi reçinelerinin kullanım alanları ve epoksi reçineleri ile yapılan çeşitli onarım yöntemlerinden bahsedilmiştir. Sonrasında ise onarım yöntemlerinde yer alan, korozyona uğrayarak hasar gören betonların tamir harcı ve epoksi kullanılarak onarılması deneysel olarak incelenmiştir. Kısacası bu deneysel çalışmada denenen, epoksi yapıştırıcıların sertleşmiş betona ve taze tamir harcına yapışma özelliklerinin ve yapışma dayanımlarının yeterli olup olmadığıdır. Bunun için deney numuneleri üretilmiş (beton ve tamir harcı), yapıştırıcı epoksi kullanılarak mevcut sertleşmiş betona yapıştırılan taze tamir harcının yapışma dayanımı ve sertleşmiş betona yapıştırılan sertleşmiş betonun yapışma dayanımları eğilmede çekme deneyleri ile tespit edilmiştir. Bulunan sonuçlar karşılaştırılarak ve literatürdeki çalışmalarla beraber ele alınarak mühendislik açısından uygunluğu tartışılmıştır.
With this aim, adhesives and their types in general, connecting of the adhesives with different materials, epoxy adhesives, their characteristics, their usage areas and different kinds of fixing methods with this material have been discussed firstly. After that, fixing the concrete, which is damaged because of corroding, using fixing mixture and epoxy has been experimentally examined. Briefly in this study, it has been tested if the adhering characteristics and resistance of the epoxy adhesives to both concrete and fresh fixing mixture are sufficient or not. For this study, experiment samples have been produced (concrete and fixing mixture), adhering resistance of both of the fresh fixing mixture adhered on existing hardened concrete and on the hardened concrete have been determined with pulling experiments in bending using epoxy. Comparing the results and considering the studies in literature, the appropriateness of the study has been discussed according to engineering rules.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
Anahtar kelimeler
Epoksi reçineleri, Korozyon Onarımı, Yapıştırıcılar, Epoxy Resin, Repairing Corrosion, Adhesive
Alıntı