İstanbul Boğaziçi Alanı’nın Ekolojik Peyzaj Planlaması İçin Bir Değerlendirme Yöntemi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Selçuk, F. Zeynep
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Doğaya ve yaşama yönelik bilinçlenme sürecinde ortaya konan çevre, ekoloji, sürdürülebilirlik gibi temel kavramlar çerçevesinde Boğaziçi’nin ekolojik peyzaj planlamasına temel oluşturacak bir yöntem aracılığıyla, alanın doğal, tarihsel, kültürel ve sosyal değerlerini ortaya koymak, alana ilişkin yasal düzenlemelerin neler olduğunu ve alanı nasıl etkilediğini belirlemek, peyzaj ve şehir ekolojisi kavramları doğrultusunda mevcut durumun hem fonksiyonel hem de görsel yapı üzerinde meydana getirdiği sonuçları GIS yardımıyla ifadelendirmek, elde edilen sonuçları da kişisel algılama verileriyle birlikte değerlendirilerek planlama önerilerinde bulunmak bu çalışmanın temelini oluşturmaktadır.
In the frame of basic terms like Environment, Ecology and Sustainability which came into being in the conscience period regarding nature and life, expressing the natural, historical, cultural, social values of the region, by the means of a method which will be a base for the ecological landscape of Bosphorus; besides, determining what the legal regularities are and how these affect the region, expressing the negative and positive results of the existing situation on functional and visional structure regarding the terms of landscape and city ecology by means of maps on computerized environment using a GIS based program, evaluating the results coming out of these together with personal perceptional data once again and suggesting the solutions are put forward as goals.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
Anahtar kelimeler
Çevre, ekoloji, peyzaj planlama, sürdürülebilir kalkınma, Ecology, environment, landacape design, sustainable development
Alıntı