Ketonik Bazlı Reçinelerle Paslanmaz Çelik Ve Bakırın Korozyonunun Önlenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Çoban, Kerim
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, yeni sentezlenen karboksil, hidroksil ve asetil fonksiyonlu değişik ketonik bazlı reçineler paslanmaz çelik ve bakır gibi çok kullanılan metallerin asidik ortamlardaki korozyonunun önlenmesindeki etkileri incelenmiştir. Bu amaçla reçineler metal yüzeyine daldırma yöntemi ile kaplanarak ince filmler oluşturulmuştur. Bu filmlerin 1 N H2SO4 ortamında, anodik ve katodik polarizasyon eğrileri elde edilerek Tafel ekstrapolasyonu yöntemiyle korozyon davranışları incelenecektir. Ayrıca aynı filmlerin karakterizasyonları ve polarizasyon dirençleri ve kapasitif özellikleri empedans ölçümleriyle incelenmiştir. Deneylerimizden elde edilen sonuçlar tüm reçinelerin korozyon önlenmesinde her iki metal için etkili olduğunu göstermektedir. Kullanılan reçinelerden paslanmaz çelik için en iyi inhibisyonu BPDA-AF ve DDSA-AF reçineleri, bakır için CHCAF reçinesi ile sağlanmıştır.
For this purpose in this project, effect of some newly synthesized some resins on corrosion inhibition of metals such as stainless steel and copper will be investigated in acidic medium. Carboxyl, hydroxyl and acetyl functionalized resins will be coated on metal electrode as a thin film by dipping method. Anodic and cathodic polarization curves of this film will be obtained in 1 N H2SO4 medium and corrosion currents will be obtained by Tafel extrapolation. Impedance measurements will be used for characterization and obtaining polarization resistance
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
Korozyon önlenmesi, formaldehit reçineleri, Tafel ektrapolasyonu, Corrosion inhibition, formaldehyde resin, Tafel extrapolation, impedance
Alıntı