Büyük Açıklıklı Bir Uçak Hangarı Hesabı

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Demirkıran, Erdem
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada yapıldığı yılda kendi alanında dünyanın en büyük uçak hangarı olma özelliğini taşıyan Aėroport de Paris,Orly Hangar d’avion yapısı günümüz tasarım kurallarına göre yeniden boyutlandırılmıştır.Sistem süneklik düzeyi normal çerçeve ve çaprazlardan oluşmuş 40 metre konsola sahip bir uçak hangarıdır. Yapının planda kapladığı toplam alan 15750 m2’dir. Sistem 40 metre uzunluğunda konsolu taşıyan ana makaslardan, bu makasları birbirine bağlayan 25 metre açıklığındaki kafes kirişlerden oluşmaktadır. Yapının 1. derece deprem bölgesinde ve Z4 sınıfı zemin üzerinde yer aldığı kabul edilmiştir. Yapıda malzeme olarak C30 kalitesinde betonarme betonu ve S420 kalitesinde betonarme çeliği kullanılmıştır. Zemin emniyet gerilmesi 25t/m2, zemin düşey yatak katsayısı 5000t/m3 olarak alınmıştır. Yapıda kullanılan çelik profiller ve levhalar St 37, kolonlar ise HISTAR kalitesindedir.Yapının taşıyıcı sistemi üç boyutlu olarak SAP 2000 v 9.3 (Structural Analysis Program) ile modellenmiştir. Oluşturulan modelde kolon ve kirişler çubuk eleman, temel ise kabuk eleman olarak tanımlanmıştır. Temel sistemi radye olarak seçilmiştir. Kombinasyonlar AISC-ASD, deprem hesabı ABYYHY Taslak-2 uyarınca yapılmıştır. Son bölümde maliyet analizi yapılmıştır.
In this study, Aėroport de Paris,Orly Hangar d’avion which is the largest aircraft hangar at its construction time is analyzed using today’s structural design codes and technologies. System of the structure is composed of frames and braces which are normally ductile, and has a 40m console. Total construction area of the structure is 15750 m2 . The structure is designed as, main trusses carrying 40m console and 25m secondary trusses carrying the main trusses. In the design of the structure, it is assumed that the structure is built in 1st E.Q Zone and Z4 Soil (TDY98 Turkish Earthquake Resistant Design Code).Material properties of the structure are C30 concrete and S420 reinforced concrete steel. Allowable soil stress is 25 t/m2, soil coefficient is 5000 t/m3. Columns are designed by using HISTAR steel profiles. The model of the structure is created using SAP 2000 v9.3 (Structural Analysis Program). In the design of the structure columns and beams are modeled as straight frames only the foundation is designed as a shell. Load combinations which are used to design the structure is taken from the AISC-ASD (American Instute of Steel Construction-Allowable Stress Design) The E.Q loads are calculated due to Turkish E.Q Resistant Design Sketch 2) Last section of the thesis; show the cost analysis of the structure according to the design results.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
Çelik yapı, Uçak Hangarı, Büyük Açıklık, Steel structure, Aircraft Hangar, Long Console
Alıntı