Artımsal yapay sinir ağları kullanılarak ultrasonik görüntülerin bölütlenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2006-12-04
Yazarlar
Kurnaz, Mehmet Nadir
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Özet
Bu çalışmada, ultrasonik (US) görüntülerin bölütlenmesi için iki yeni artımsal yapay sinir ağı (ArÖz ve GArÖz) önerilmiştir. Fourier, kosinüs ve dalgacık dönüşümünü kullanan üç farklı öznitelik çıkartma yönteminin bölütleme başarımlarına etkisi karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Artımsal öz-düzenlemeli ağın (ArÖz) en iyi düğümlerini belirlemek için sıkıştırma temelli bir yöntem bu çalışmada ilk kez önerilmiştir. US görüntülerdeki karmaşık doku dağılımını en iyi temsil edecek düğümleri bulmak ve düğüm sayısını azaltmak amacıyla, genetik algoritmalar ile eğitilen artımsal öz-düzenlemeli ağ (GArÖz) çalışmada ilk kez geliştirilmiştir.
Açıklama
Tez (Doktora)-- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Anahtar kelimeler
yapay sinir ağı, bölütleme, genetik algoritmalar
Alıntı