Farklı Sınır Şartlarına Sahip Sandviç Plakların Statik Davranışlarının Deneysel Ve Sayısal İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Carbaş, Meral
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu tez çalışmasında, yüzeyleri kompozit malzemeden ve çekirdek kısmı bal peteği veya köpükten üretilmiş sandviç plaklardaki birim uzamalar belirlenmiştir. Plaklara, ankastre ve basit mesnet sınır şartı altında yayılı yük uygulanarak deneysel ve sayısal incelemeler gerçekleştirilmiştir. Deneysel çalışmada plağın orta ekseni boyunca belirlenen üç noktaya strain gauge rozetleri yapıştırılmıştır. Basit mesnetli ve ankastre mesnetli olmak üzere iki ayrı sınır şartında plak üzerine çeşitli ağırlıklarda kum torbaları konularak bu yük durumlarında plakta oluşan birim uzama değerleri strain metreden okunarak belirlenmiştir. Sayısal analizler için ANSYS 10.0 sonlu eleman yazılımı kullanılmıştır.Kullanılan malzemelerin özelliklerine ve farklı ağırlık yüklerine göre hesaplanan birim uzama değerleri deney sonuçları ile karşılaştırılmıştır.Deneysel ve sayısal sonuçların genellikle iyi bir uyum içinde oldukları gösterilmiştir. Bazı ölçüm sonuçlarında karşılaşılan uyumsuzlukların nedenleri yorumlanmıştır.
In this study, strains are determined for sandwich plates whose faces are made of composite materials and cores are honeycomb or foam, subjected to uniform distributed loads, for two different boundary conditions; four edges clamped and four edges simply supported. Experimental and numerical analysis are made for two different boundary conditions. In experimental study, three points are determined throughout middle axes of savdwich plate and strain gauge rosettes are attached at these points. Sand bags have different weights are put on the plate, strain measurement values which are displayed on LCD of strainmeter are determined. For numeric analysis, ANSYS 10.0 finite element software is used and strains are determined for features of used materials and varied loads are compared with experimental results.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
sandviç plak, statik analiz, deneysel inceleme, sandwich plate, static analysis, experimental investigation
Alıntı