Türkiye De Endüstriyel Tasarım İş Piyasası Ve İstihdam Düzeyinde Temel Karakteristikleri

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Kındı, Mehmet
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada Türkiye’de kendine özgü bir gelişim süreci izleyen Endüstriyel Tasarım disiplini, istihdam hareketliliği ve karakteristikleri düzeyinde incelenmektedir. Endüstriyel tasarım iş piyasasının gelişiminin, temel özelliklerinin ve yönelimlerinin açığa çıkarılması hedeflenmektedir. Çalışmanın ana odağı; mesleki iletişim platformları, gazeteler gibi tasarımcı talep kanallarına ulaşan iş ilanları üzerinden, tasarımcı işe alımının karakteristik özelliklerinin belirlenmesidir. Küçük imalatçı düzeyindeki işe alım yapısı ve beklentisinden kurumsallaşmış firmaların insan kaynakları birimlerince yürütülen işe alım etkinliğinin yapısına kadar olan ölçek hakkında bilgi edinilmesi amaçlanmıştır. Bu yönde elde edilecek bilgiyle Türkiye’de sanayinin tasarlama etkinliğine yönelik yapısı ve eğilimleriyle bir arz unsuru olarak endüstriyel tasarımcının karşı donanımı ve tavrı arasındaki ilişki incelenmeye çalışılmaktadır. Sanayi ile endüstriyel tasarımcı arasındaki karşılıklı algı ve iletişimin verimliliğinin arttırılmasına yönelik öneriler öngörülmektedir. Çalışmanın destekleyici ve çerçeveleyici bir unsuru olarak da endüstriyel tasarımın Türkiye’de izlediği kendine özgü süreçteki mesleki tarihi kısaca ortaya konmaktadır.
In this study, Industrial Design, that has a specific development pattern in Turkey, is analyzed from the point of designer employment. The development, fundamental characteristics and directions of industrial design job market are stated. Main aim of the study is to reveal the characteristics of recruitment of designers through professional communication platforms, newspapers and etc. It is aimed to gain knowledge about the scale ranging from the basic recruitment structure in a small firm to the recruitment characteristics of human resources departments in big corporate firms. The relationship between the tendencies of the Turkish industry towards designing act and the opposite responses of designers is aimed to be stated in order to propose suggestions that might increase the quality of reciprocal perception and communication between two parties. The study is also supported and framed by professional history of industrial design in Turkey at a basic level through its specific development context.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
Endüstriyel Tasarım, İstihdam, İşe alım, İş piyasası, Industrial Design, Employment, Recruitment, Job Market
Alıntı