Tedarik Zincirinde Performans Yönetimi Ve Dengelenmiş Performans Kartı İle Bir Uygulama

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-06-15
Yazarlar
Kurtçu, Onur
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, performans yönetim araçlarından biri olan Dengelenmiş Performans Kartı ile Honda Türkiye Satınalma, Lojistik ve Malzeme Hizmetleri&Planlama departmanlarını içeren bir Tedarik Zinciri yapısının performans sistemi oluşturulmuştur. Bu noktada, ilk önce Honda Türkiye bünyesinde yer alan Satınalma, Lojistik ve Malzeme Hizmetleri&Planlama departmanlarının bölümsel bazda performans kriterleri belirlenmiştir. Elde edilen performans kriterleri, Dengelenmiş Performans Kartı yapısına bağlı olarak, finans, müşteri, süreç ve öğrenme-gelişim boyutları altında toplanarak üç departman için Dengelenmiş Performans Kartları oluşturulmuştur. Bu aşamadan sonra, oluşturulan Dengelenmiş Performans Kartları bünyesinde yer alan performans ölçütleri dikkate alınarak, belirlenen üç departmanı içeren Son Dengelenmiş Performans Kartı yapısının oluşumuna gidilmiştir. Bu bağlamda, kriterlerin uygunluğunu ve departman çalışanlarının ortak görüş birliğini sağlamak amacıyla, çalışanlara performans kriterlerini içeren bir anket uygulanmıştır. Gerçekleştirilen tek yönlü varyans analizi ve önem derecesi hesaplamaları ile uygun bulunan ölçütler, Son Dengelenmiş Performans Kartı yapısına dahil edilmiştir. Böylelikle, hazırlanan Son Dengelenmiş Performans Kartı ile çalışanlar hem bölümsel anlamda hem de üç departmanı içeren genel Tedarik Zinciri yapısı açısından performanslarını takip edebilecek ve sistem içerisinde iyileştirmelere gidebileceklerdir.
In this study, the performance system of the Supply Chain consisting of Purchasing, Logistic and Materials Services &Planning departments in Honda Turkey is arranged by using the Balanced Scorecard method. At this point, the performance criterias of Purchasing, Logistic and Materials Services&Planning departments are determined. After obtaining these criterias, the Balanced Scorecards for the three departments are prepared by associating the criterias under financial goals, client/market goals, business processes and organizational capacity, learning and innovation processes. As the aim of the study is preparing the Last Balanced Scorecard including Purchasing, Logistic and Materials Services&Planning departments, the questionnaire is applied to the workers of Honda Turkey to evaluate the performance criterias of this Balanced Scorecard. After making the one-way anova analysis and and calculations of importance degree, the appropriate criterias are determined and added into the Last Balanced Scorecard. In conclusion, the workers of Honda Turkey have a chance to pursue the performance of the system and make the redevelopment processes in periodic time.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
Tedarik Zinciri, Performans Yönetimi, Dengelenmiş Performans Kartı, Supply Chain, Performance Management, Balanced Scorecard
Alıntı