Yatay Yüklü Kazıkların Sonlu Elemanlar Yöntemi İle 3 Boyutlu Nonlineer Analizi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Keleşoğlu, M.Kubilay
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Özet
Bu çalışmanın birinci kısmında, yatay yüklü kazıkların deformasyon davranışları üzerinde incelemeler yapılmıştır. Yatay yüklerin zeminde oluşturduğu etkiler üzerinde durulmuş kazıkların tekil veya grup kazıkları olmaları hallerinde oluşan farklılıklar ele alınmıştır. Yatak katsayısı teorisi hakkında detaylı bilgiler verilmiş, bu teori kullanılarak geliştirilen hesap yöntemleri açıklanmıştır. Broms tarafından geliştirilen yöntem ile p-y eğrileri üzerinde durulduktan sonra her iki hesap yönteminin farklı zeminlerdeki kullanım prosedürleri açıklanmıştır. Çalışmanın ikinci kısmı sonlu elemanlar programı ile yapılan analizler ve bu analizlerden elde edilen sonuçları esas alır. Sonlu elemanlar yöntemi hakkında bilgi verildikten sonra sonlu elemanlar programı kısaca anlatılmış, analizler sırasında kullanılan model açıklanmıştır. Farklı zemin ve kazık özellikleri için yapılan analizler sonucunda elde edilen değerler grafiklerle birlikte sunulmuştur.
In the first division of the study the pile-soil behaviour of laterally loaded piles are studied. The effects of lateral loads on piles and single-group pile differences are presented. The subgrade reaction approach and methods based on this approach are detailed. The p-y curves and Broms method to analyse laterally loaded piles and their procedures are discussed. The second division of the study is about the finite element method and the program. The finite element method is explained in general and the finite element models used during the analysis are detailed. The results of the analysis for soils like clay and sand are presented.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1999
Anahtar kelimeler
Yatay yüklü kazıklar, yatay yatak katsayısı, sonlu elemanlar, Laterally loaded piles, modulus of horizontal subgrade reaction, finite element
Alıntı