İstanbul’da Mevcut Bir Konutun Dış Kabuğunun Enerji Etkin Yenilenmesi Ve Ekonomik Etkinliğinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Çalışma

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-06-03
Yazarlar
Tıkır, Ayşegül
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, İstanbul’da bulunan mevcut bir konutun dış kabuğunun enerji etkin yenilenmesinde kullanılabilecek seçenekler belirlenmiş ve bu seçeneklerin binanın enerji tüketimine ve CO2 salınımına etkileri EnergyPlus simülasyon programının görsel ara yüzü olarak geliştirilen DesignBuilder programı aracılığıyla gözlemlenmiştir. İstanbul’un en eski toplu konut örneklerinin bulunduran Ataköy Mahallesindeki A tipi binanın, mevcut konutların yenilenmesinde bir örnek teşkil edebileceği düşünülmüştür. Belirlenen seçeneklerin uygulanmasının ilk yatırım maliyeti ve işletim giderlerinin azaltılmasına olan katkısı net güncel değer olarak hesaplanmış ve enerji etkin yenileme seçeneklerinin ekonomik etkinliği değerlendirilmiştir. Simülasyonlar sonucunda bina kabuğuna yalıtım uygulanmasının ve yapının güney cephesinde bulunan balkonun camlanarak kapatılmasının binanın enerji tüketiminin azaltılmasında en olumlu etkiyi gösteren seçenekler olduğu gözlemlenmiştir. Değerlendirme sonucunda uygunluğu belirlenen seçeneklerin seçilen binaya uygulanmasıyla, sağlanabilecek enerji tasarrufları simülasyon programı aracılığıyla gözlemlenmiş ve binaya uygulanan yenilemenin geri ödeme süresi belirlenmiştir.
In this study alternatives that can be used for retrofitting of existing residential buildings envelope are determined and the effect of these alternatives on building energy consumption and CO2 emission are observed using DesignBuilder the visual interface of the energy simulation program EnergyPlus. A type building in Ataköy Mahallesi where the early housing projects of İstanbul can be found is thought to be example for retrofitting of residential buildings. The initial investment of the defined alternatives for energy efficient retrofitting and the decrease they make on operational cost has been calculated as net present value and the economic efficiency has been evaluated. As a result of simulations insulating building envelope and glazing balconies have the most positive among the defined alternatives. After analyzing energy and economic efficiency of the selected alternatives, a retrofitting method has been applied and the payback period was assessed.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
mevcut konutlar, enerji etkin yenilenme, EnergyPlus, DesignBuilder, existing residentials, energy efficient retrofitting, EnergyPlus, DesignBuilder
Alıntı