Mekanın Görülebilirlik Özellikleri İle Güvenlik Hissi Arasındaki İlişkinin Araştırılması, Maçka Demorkasi Parkı Örneği

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Kaya, Burcu
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, Maçka Demokrasi Parkı özellinde bir kentsel park alanının görülebilirlik özellikleri ile kullanıcıların güvenlik hissi arasındaki olası ilişkinin araştırılması amaçlanmıştır. İstanbul ili, Şişli ilçesinde bulunan Maçka Demokrasi Parkı’nın çalışma alanı olarak seçilme nedenleri; parkın büyüklüğü, konumu ve rapor edilmiş asayiş suçlarıdır. Araştırmada Mekansal Dizin (Space Syntax) yöntemi analitik yapısını grafik uygulamasıyla birleştiren “Görülebilirlik Grafi Analizi” (Visibility Graph Analysis) yöntemi uygulanmıştır. Görülebilirlik grafi analiz değerleri park alanı bütünü için hesaplanmıştır. Çalışma kapsamında görülebilirlik grafi analiz sonuçlarının yüksek değerler verdiği, görülebilirlik açısından merkezi alanların park kullanıcıları tarafından “güvenli” olarak değerlendirilecek alanlar olacağı öngörüsü yapılmıştır. Bu öngörünün sınanması açısından, park alanında bir anket çalışması yapılmış ve park kullanıcılarının tedirginlik / korku hissettikleri mekanlar ile güvende hissettikleri mekanlar tespit edilmeye çalışılmıştır. Anket sonuçlarından elde edilen olumlu ve olumsuz noktalar park planı üzerine işlenmiştir. Anket sonuçları, görülebilirlik grafi analiz sonuçları ile karşılaştırılarak mekanın görülebilirlik özellikleri ile güvenlik hissi arasındaki ilişki tartışılmıştır.
The aim of this paper is to discuss the possible relationship between the visibility characteristics of an urban park area and park users’ feelings of safety. The study focuses on Maçka Demokrasi Park, located in İstanbul, Şişli district. The reported crime facts, location and the size of the park have been the criteria for the selection as the case area. The “Visibility Graph Analysis”, which combines the analytic background of Space Syntax with graph applications has been applied as the method of the study. The visibility graph analysis measures have been calculated for the park area. High analysis results which indicate centrality and integration of the space are predicted to indicate areas which are defined as “safe” by the users of the park. In order to test the prediction of the study, a questionnaire analysis has been applied in the park and areas where park users feel fear and safe are investigated. The positive and negative points of the questionnaire results have been applied on the park plan. The questionnaire results are compared with the visibility graph analysis results and the possible relation between visibility characteristics of space and feeling safety has been evaluated.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
Güvenlik Hissi, Mekansal Dizin Yöntemi, Görülebilirlik Grafi Analizi, Maçka Demokrasi Parkı, Feeling Safety, Space Syntax, Visibility Graph Analysis
Alıntı