Labranda Antik Kenti Yer Radarı Araştırması

thumbnail.default.alt
Tarih
2016-11-25
Yazarlar
Yiğit, Fırat
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü
Eurasia Institute of Earth Sciences
Özet
Bu çalışmada, arkeolojik bir sit alanı olan Labranda Antik Kenti'nde kazı çalışmalarına yardımcı olmak ve daha sonra yapılacak kazı çalışmalarını yönlendirmek amacıyla jeofizik bir yöntem olan Yer radarı çalışması yapılmıştır. Çalışma yapılacak alanlar önceden belirlenmiş, koordinatları alınmış ve Yer radarı çalışmasının yapılması için uygun hale getirilmiştir. Çalışma alanı 2 alana ayrılmış ve her iki alanda da yer radarı ölçümleri yapılmıştır. 1. Alanda profil aralıkları 0,25 metre, 2. Alanda profil aralıkları 0,5 metre olarak uygulanmıştır. Çalışmada GSSI SIR-3000 kontrol ünitesi ve 400 Mhz merkez frekanslı anten kullanılmıştır. 400 Mhz merkez frekanslı anten ile araştırma derinliği 3,5 metre olmuştur. Arazi çalışmaları sonucunda elde edilen hem veriler bilgisayar ortamına aktarılarak işlenmiştir. Veri işlem aşamaları için ReflexW programı kullanılmıştır. Program üzerinde dewow, muting, statik düzeltme, enerji geri kazanımı, arkaplan gürültüsünün süzgeçlenmesi, bant geçişli süzgeçleme, f-k süzgeçleme aşamaları uygulanmıştır. İşlenmiş veriler yine ReflexW programı ile kat haritaları oluşturmak için düzenlenmiştir. Kat haritaları üzerinde derinliklere bağlı olarak, yeraltındaki muhtemel yapılar incelenmiştir. Kat haritalarının değerlendirilmesi sonucunda elde edilen bulgular yorumlanmıştır. Yeraltında olası yapı kalıntılarına ve yıkılmış yapılara ait olabilecek yığıntılara rastlanılmıştır. Çalışmanın sonunda yapı kalıntıları ve yığıntılar harita üzerinde gösterilmiştir.
In this Study, Ground Penetrating Radar (GPR) surveys were made in Labranda excavations located in Labranda archaelogical site. GPR surveys will help to understand underground and it will lead excavations. Survey area has been located, coordinated and prepared by cleaning obstructions before survey. Area was seperated into 2 main field. Profile increments has set 0,25 meters in the 1. field, and 0,5 meters in 2. Field. Survey equipments were GSSI SIR-3000 as control unit with 400 Mhz antenna. Penetration depth was 3,5 meters. After field surveys, raw datas transferred into data processing program ReflexW and processed by using ReflexW. Data processing steps were dewow, muting, static correction, gain, background removal, band-pass filter, and f-k filter in order. And after process, the data has been set to form a cube which represents a model of below surface. The Data also interpolated due to form a better model. Slices represents a certain depth has been made. Thus, structures and remains can be seen better and can be located. In conclusion, all structures and remains was shown on slices on map.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2016
Anahtar kelimeler
Jeofizik Mühendisliği, Yer altı radarı, Geophysics Engineering, Ground penetrating radar
Alıntı