Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/9905
Title: Web Servis Mimarisinin Bir Uygulaması
Other Titles: An Implemantation Of Web Service Architecture
Authors: Ünal, Gazanfer
Kekevi, İbrahim Şahin
Sistem Analizi
System Analysis
Keywords: Web Servisleri
B2B Uygulamalar
Web Services
B2B Applications
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada Web Servis mimarisi detaylarıyla incelenmiş ve incelenen bu yapı üzerine bir uygulama geliştirilmiştir. Çalışma üç bölümden oluşmuştur. İlk bölümde web servis mimarisi ve protokolleri detaylarıyla incelenmiştir. Mimarinin gelecekteki uygulama alanlarından ve günümüz yazılım uygulamalarında kullanılmasından entegrasyonuna kadar tüm konu genel bir yaklaşım içinde ele alınmıştır. İkinci bölüm ise Web servis mimarisi üzerine geliştirilmiş olan uygulamadan oluşmuştur. Bu uygulama web servis mimarisini kullanan bir B2B uygulamasıdır. Üç bölümden oluşan bu uygulama çalışmada detaylarıyla verilmiştir. Birinci katmanda kullanıcı ayağı yer almakta, ikinci katmanda sistemin amacını ve omurgasını oluşturan web servis yapısı bulunmakta ve son olarakta üçüncü katmanda sistemin genel olarak veritabanı ayağını oluşturmaktadır. Üçüncü bölümde ise çalışmanın genel bir değerlendirilmesi yapılmakta uygulamanın kullanılabileceği örneklerden ve geliştirilebilirliğinden bahsedilmektedir. Böylelikle ilerde bu çalışmadan yararlanacaklar için bazı referanslar verilmektedir.
In this study I examined Web Service architecture in detail and build up an application on this structure. The study consists of three sections. In the first section Web service architecture and its protocols are examined in detail. From field of applications of the architecture in the future to its integration with current software implementations, the whole subject is handled with a general approach in this section. The second section consists of the implementation developed on Web service architecture. This is an B2B application which uses web service architecture. The implemantation which consists of three layers is presented in detail in this study. The first layer is the client side, the second layer consists of web service construction that forms the goal and the backbone of the system and the last layer is the server side that forms the database of the system. In the last section, some references are given for those who will benefit from this study in the future by providing examples which can be used by the implementation, considering chances of improvement and evaluating the study generally.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
URI: http://hdl.handle.net/11527/9905
Appears in Collections:Mühendislik Bilimleri Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2197.pdf934.28 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.