Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/9714
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorArslan, Ersoytr_TR
dc.contributor.authorYaprak, Servettr_TR
dc.date2007tr_TR
dc.date.accessioned2015-10-16T13:35:57Z-
dc.date.available2015-10-16T13:35:57Z-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/9714-
dc.descriptionTez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007tr_TR
dc.descriptionThesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007en_US
dc.description.abstractBu tezde, Tokat İli Mücavir Alanı ve İstanbul Metropoliten alanlarında GPS/Nivelman yöntemi ile geoit belirlemek için deterministik ve kriging enterpolasyon yöntemleri uygulanarak, kriging yönteminin geoit yüzeyi modellemesinde kullanılabilirliğinin araştırılması ve klasik yöntemlerle karşılaştırılması yapılmıştır.tr_TR
dc.description.abstractIn this thesis, the use of kriging interpolation technique is explained and compared with classical methods by the deterministic and kriging interpolation methods for determining the geoid surface by GPS/Nivelman method in Tokat City Adjacent Surface Borders and İstanbul Metropolitan Surface.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectKrigingtr_TR
dc.subjectgeoittr_TR
dc.subjectenterpolasyontr_TR
dc.subjectgeoiststistiktr_TR
dc.subjectKrigingen_US
dc.subjectgeoiden_US
dc.subjectgeostatisticen_US
dc.subjectinterpolationen_US
dc.titleKriging Yönteminin Geoit Yüzeyi Modellemesinde Kullanılabilirliğinin Araştırılması Ve Varolan Yöntemlerle Karşılaştırılmasıtr_TR
dc.title.alternativeSearching The Use Of Kriging Method On Geoid Surface And Comparing With Existent Methodsen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentJeodezi ve Fotogrametritr_TR
dc.contributor.departmentGeodesy and Photogrammetry Engineeringen_US
dc.description.degreeDoktoratr_TR
dc.description.degreePhDen_US
Appears in Collections:Geomatik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7098.pdf3.23 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.