Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/9551
Title: 4734 Sayılı Yeni İhale Kanununa Göre Müteahhitlerin Teklif Dosyalarının Veri Tabanı Üzerinden Bilgisayar Destekli Olarak Yönetimi Modeli
Other Titles: Computer Assisted Management Model Of Contractor’s Tender Dossiers In Accordance With The Public Procurement Law Numbered As 4734 Over Database
Authors: Müngen, Uğur
Külür, Hayri Murat
Geoteknik Mühendisliği
Geotechnics
Keywords: Kamu İhale Kanunu
İhale Hazırlama Programı
Public Procurement Law
Tender Dossier Preparation
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, öncelikle 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile kamu ihaleleri uygulamalarına getirilen yenilikler incelenmiş, bu yeni yapılanma içerisinde inşaat mühendislerinin özellikle teklif hazırlama aşamasındaki rolü ve sorumlulukları analiz edilmiştir. Bu analizin sonucunda, ihale öncesi proje yönetimi aşamalarının en hassas bölümü olan teklif hazırlama safhasında gelişen teknolojiye paralel olarak bilgi teknolojileri (Information Technologies) konusunda bir uzmanla çalışma yürütülerek bir bilgisayar yazılımı hazırlanmış ve uygulamaya geçirilmiştir. Bu çalışmanın amacı, inşaat mühendisinin teklif hazırlama aşamasında 4734 sayılı kanunun gereklerinden olan standart formların hazırlanmasında zaman ve işgücü harcamasının ve bilgilerin formlara aktarılmasında insandan kaynaklanan hataların en aza indirilebileceği ve maliyet analizi ile proje planlaması konularına daha fazla zaman ayırabileceğini göstermektir. Bu amaç doğrultusunda Microsoft Access Programının veritabanı üzerine ASP yazılımıyla kodlanmış ve server üzerinden de kullanılabilen bir İhale Hazırlama Programı geliştirilmiştir. Sonuçta hazırlanan program örnek bir ihale dosyası için uygulanmış, amaçlanan kesinlikte ve hızda sonuçlar alındığı incelenmiş ve açıklanmıştır.
In this study, the first objective was to thoroughly analyze the recent “Public Procurement Law” numbered as 4734 and determine the role and responsibilities of a civil engineer, especially in the tender proposal preparation phase which is the most sensitive stage of pre-procurement phase project management. A software program was developed along with an IT (information technologies) specialist according to the results of this analysis. The object of this study was to minimize both the amount of time and labor a civil engineer has to spend while reducing the factor of human error in the preparation of the standard forms required by the new law. Thus allowing the civil engineer to focus on subjects like cost analysis and project management. Accordingly with this objective, a Tender Preparation Program was developed using both Microsoft Access and ASP so that it could be used over the server as well. Finally this program is used to prepare a tender dossier and the results which are precise and quick to obtain as aimed, are examined and explained.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
URI: http://hdl.handle.net/11527/9551
Appears in Collections:İnşaat Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2573.pdf2.03 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.