Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/9518
Title: Mimarlıkta Postorganik Paradigma Bağlamında Beden – Mekan Hibridleşmesi
Other Titles: The Hybridization Of Body – Space In Architecture In The Context Of The Postorganic Paradigm
Authors: Uluoğlu, Belkıs
Yurttaş, Mustafa Kemal
Bina Bilgisi
Building Technology
Keywords: Mekan
Beden
Dijital
Bilgi
Felsefe
Space
Body
Digital
Information
Philosophy
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Günümüze dek geçerli olan tüm ölçüt ve değerleri etkisi altına alarak dönüştürme eğiliminde olan dijital teknolojiler , mimarlığın da temel olgularını ve kavramlarını dönüştürmektedir. Mimarlığın en temel olgularından olan mekan , dijital teknolojilerin etkileriyle oluşan yeni bağlamda yeniden tanımlanma sürecine girmiştir. Mekan yalnızca mimarlıkta değil fen / sosyal / insan bilimlerinin çeşitli alanlarında da araştırılmakta olan bir olgu olduğu için , dijital teknolojilerle etkileşimi de daha karmaşık düzeyde olmaktadır. Dijital teknolojiler ve bilgi iletişim araçlarının sunduğu olanaklarla zaman , yer , mesafe gibi kısıtlamalarından bağımsızlaştığı öne sürülen mekan , oluşan yeni bağlamda eskisinden farklı bir varoluşa sahip olacaktır. Okumakta olduğunuz tezin amacı; dijital teknolojilerle etkileşmekte olan mekanın fizikselliğini terketmeden dönüşmesini tartışmaktır. Bu dönüşüm sürecinde mekanla aynı bağlamda yer alan beden , bir “ öteki ” olarak mekanı tanımlamaktadır. Aynı bağlamda aynı değer ve ölçütlerle yeniden tanımlanan beden ve mekan , birbiriyle etkileşerek ve sürekli geri beslemelerle birbirlerini tanımlayarak hibridleşmişlerdir.
Digital technologies in tendency to transform all values and criterions that are valid up till now , also transforms the main facts and concepts of architecture. The space that is one of the main facts of architecture , entered the process of redefinition under the effects of digital technologies. The interaction between architecture and digital technologies is quite complex because the space is the facts not only of architecture but also explored in science and social , human sciences. The space claimed to be freed from limitations like time , place and distance , will have a different kind of presence from its earlier one in the new context. The thesis you are to read discusses the transformation of space with its physicality in the interaction with digital technologies. In this transformation process , the body that is in the same context with space , defines space as an “ other ” . The body and the space redefined by the same values and criterions in the same context hybridizes by interaction and redefining each other with ongoing feedbacks.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
URI: http://hdl.handle.net/11527/9518
Appears in Collections:Mimarlık Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2159.pdf784.06 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.