Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/9516
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorYürekli, Hülyatr_TR
dc.contributor.authorEroğlu, Yeşimtr_TR
dc.date2003tr_TR
dc.date.accessioned2015-09-30T14:07:59Z-
dc.date.available2015-09-30T14:07:59Z-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/9516-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003en_US
dc.description.abstractBu çalışma, şeffaflık kavramını ve bu kavramla mimarlığın içinde bulunduğu ilişkiyi gözler önüne sermektedir. Şeffaflık kavramı sosyal, kültürel ve fiziksel etkenlerle beraber ele alınarak kavramın insan yaşantısındaki yeri, kullanım amaç ve araçları incelenmiştir. Görsel algı ve buna etki eden faktörler üzerinde durularak şeffaflığın algılanması anlatılmıştır. Şeffaflık kavramı için farklı alanlarda yapılan tüm tanımlar ele alınarak bu tanımların mimarlıktaki yansımaları ve bunların nedenleri incelenmiş, buna bağlı olarak kavramın mimarlığa etkileri, mimarideki değişimler ve teknolojideki gelişmelerle beraber büründüğü roller gözler önüne serilmiş ve bu farklı kullanımlar mimari örneklerle açıklanmıştır. Bu kapsamda günümüz Türkiyesindeki mimarların şeffaflık anlayışları da incelenmiş ve projeleri, tarifledikleri şeffaflık açısından irdelenmiştir.tr_TR
dc.description.abstractThis study investigates the transparency concept and its relation with architecture. Considering the Transparency concept together with social, cultural and physical effects; the position of this concept in human life, its means and purpose of usage has been investigated. The perception of transparency has been explained by observing visual perception and the factors that effects this perception. By considering all definitions made in different fields for Transparency concept; the reflections and reasons of this definitions in Architecture has been investigated. Effects of the concept, to the architecture; changes in architecture and different variations with technological developments and different usage has been explained with architectural examples. In this regard, current Turkish Architecture’s understanding of Transparency has been investigated and their projects have been investigated relating to transparency that they defined.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectŞeffaflıktr_TR
dc.subjectSaydamlıktr_TR
dc.subjectGeçirgenliktr_TR
dc.subjectÖrgütlenmiş şeffaflıktr_TR
dc.subjectKatmanlaşmatr_TR
dc.subjectİç içe geçmetr_TR
dc.subjectBelirsizliktr_TR
dc.subjectEşzamanlılıktr_TR
dc.subjectKübizmtr_TR
dc.subjectHafifliktr_TR
dc.subjectDürüstlüktr_TR
dc.subjectYalıntr_TR
dc.subjectTransparencyen_US
dc.subjectPermeabilityen_US
dc.subjectOrganized Transparencyen_US
dc.subjectlayerd Transparencyen_US
dc.subjectInterpenetrationen_US
dc.subjectAmbivalenceen_US
dc.subjectSimultaneityen_US
dc.subjectCubismen_US
dc.subjectLightnessen_US
dc.subjectHonestyen_US
dc.subjectBareen_US
dc.titleMimarlık Ve Şeffaflıktr_TR
dc.title.alternativeArchitecture And Transparencyen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentBina Bilgisitr_TR
dc.contributor.departmentBuilding Technologyen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Mimarlık Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2081.pdf10.1 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.