Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/9418
Title: 6082 Kalite Aluminyum Alaşımının Mikro Ark Oksidasyonu Yöntemiyle Yüzey Modifikasyonu
Other Titles: Surface Modification Of 6082 Quality Aluminum Alloy By The Micro Arc Oxidation Process
Authors: Çimenoğlu, Hüseyin
Çakıcı, Salih
Malzeme Mühendisliği YL.
Materials Engineering MSc.
Keywords: 6082
Aluminyum
Aşınma
Kaplama
Korozyon
Mikro Ark Oksidasyon
6082
Aluminum
Coating
Corrosion
Wear
Micro Arc Oxidation
Issue Date: 1-Jul-2009
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada mikro ark oksidasyon yöntemiyle 6082 aluminyum alaşımına kaplanan oksit tabakasının özellikleri incelenmiştir. Son yıllarda sürekli gelişim gösteren yüzey teknolojileri alanında önemli bir yere sahip olan mikro ark oksidasyon yöntemi ile her türlü aluminyum alaşımı kolayca kaplanabilmekte ve yüzey özellikleri geliştirilebilmektedir. Mikro ark oksidasyon yöntemi geleneksel anodizasyon yöntemine benzemektedir ancak işlem parametreleri ve kullanılan yüksek akım/voltaj sayesinde daha gelişmiş kaplamalar elde edilebilmektedir. Oluşturulan oksit tabakasının yapısı ve mikro ark oksidasyon işlem parametrelerinin değiştirilmesinin kaplama yapısına etkisi araştırılarak uygulanan farklı voltajlar, akım yoğunlukları, voltaj uygulama süreleri ve zamanın etkisiyle oksit tabakasındaki morfolojik ve mekaniksel değişim incelenmiştir. Elde edilen oksit tabakası kalınlık, mikrosertlik, pürüzlülük, ıslatma açısı, XRD difraksiyon analizi, aşınma ve korozyon dirençleri bakımından incelenmiştir.
In this study, the effect of micro arc oxidation process and the variation of the parameters on the surface parameters 6082 aluminum alloy specimens coated with micro arc oxidation process and the composition and microstructure of the aluminum oxide coating were investigated. Whole aluminum alloys can be coated easily by the new and improvable technology in surface process area called micro arc oxidation. This method is similar to conventional anodization process but we can obtain advanced coatings owing to using high voltage, current density and other process parameters of micro arc oxidation. Micro arc oxidation process is carried out in different voltage values, different current density, different duty cycle and different time durations. Oxidized and untreated specimens are observed with scanning electron microscope examinations, roughness, contact angle and hardness measurements, X-ray diffraction analysis, wear and corrosion tests.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
URI: http://hdl.handle.net/11527/9418
Appears in Collections:Malzeme Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9677.pdf2.9 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.