Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/9397
Title: Alaşımsız Çelik Saclarda Çift Fazlı Mikroyapı Oluşturulması
Other Titles: Producing Dual Phase Microstructure On Plain Carbon Steel Sheets
Authors: Kayalı, Eyüp Sabri
Üler, Erdal
Malzeme Mühendisliği YL.
Materials Engineering MSc.
Keywords: Çift fazlı çelikler
Isıl işlem
Sürekli tavlama
Interkritik tavlama
Dual phase steels
Heat treatment
Continuous annealing
Intercritical annealing
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, farklı bileşimlerdeki çeliklere interkritik bölgeden direkt su verme yöntemini uygulayarak çift fazlı mikroyapı kazandırılmasıdır. Çift faz ısıl işleminde değişken parametre, proseste uygulanan ısıl işlem sıcaklığıdır. Değişken parametre olarak farklı sıcaklıklarda çift faz ısıl işlemi uygulandıktan sonra, çeliklerin yapısındaki fazların oranı ve dağılımı belirlenmiş, daha sonra bu mikroyapısal özellikler ile mekanik özellikler arasında yapı-özellik ilişkileri kurulmuştur. Bu amaçla farklı sıcaklıklarda tavlandıktan sonra su verilmiş çeliklere, sertlik testi yüzey ve kütlesel sertliğin; çekme deneyi akma, çekme mukavemeti, tokluk, kopma uzaması, deformasyon sertleşmesi üssü, mukavemet katsayısı ve darbe deneyi darbe enerjisi tespiti için uygulanmıştır. Tespit edilen mekanik deneyler sonuçları ışığında malzemenin mekanik özellikleri üzerinde tavlama sıcaklığının etkisi belirlenmiştir.
In this study, dual phase microstructure is produced on different composition steels by using direct quenching method from the intercritical area of the iron-carbon diagram. In the dual phase heat treatment, applied heat treatment temperature is the independent parameter on the process. As the independent parameter, different temperature applied on dual phase heat treatment after that phase ratios, phase distribution in the steel was determined; the structure-property relations between microstructural and mechanical properties were exhibited. By this aim, mechanical tests like hardness is done for surface and bulk, tensile test is done for yield and tensile strength, toughness, strain hardening exponent, strength coefficient, charpy test is done for impact energy determination was applied to steels which were annealed and quenched form different temperatures and effects of heat treatment temperature on mechanical properties were determined. By the datas determined by the mechanical tests, the effect of heat treatment temperature on mechanical properties determined.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
URI: http://hdl.handle.net/11527/9397
Appears in Collections:Malzeme Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3993.pdf4.41 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.