Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/9049
Title: Denizcilik Ve Havacılıkta Ekip Yönetiminin Karşılaştırılması
Other Titles: The Comparison Of Crew Resource Management In Maritime And Aviation
Authors: Yurtören, Cemil
Gezeravcı, Murat
Deniz Ulaştırması ve Liman İşletmeciliği Mühendisliği
Maritime Transportation and Mangement Engineering
Keywords: Ekip
Ekip Yönetimi
Lider
Liderlik Çeşitleri
Crew
Crew Management
Leader
Types of Leader
Issue Date: 13-Jul-2010
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada yapılan araştırmalarla günümüzde gelinen noktada, denizcilik ve havacılık alanındaki kazaları azaltmanın yolu; insana ait faktörlerden kaynaklanan nedenlerin azaltılmasından geçtiği belirlenmiştir. Bu kazalarda insan faktörünün kişisel boyutu yanında, kaynakların görevin icrası için maksimum verimlilikte ve emniyetli bir deniz seyri veya uçuş için uygun kullanımını içeren yönetim faktörü boyutu da önemli bir yere sahiptir. BRM/CRM, insan başta olmak üzere eldeki tüm kaynakları emniyetli ve etkin bir hedef doğrultusunda yönlendirmek amacındadır. Bu hedefe varmak için kimin haklı olduğu değil, neyin doğru olduğu, birlikte çalışmanın neden gerektiği, birlikte çalışırken nasıl davranmak gerektiği gibi hususlar ön plana çıkmaktadır. Neye ihtiyacımız var, ne zaman ihtiyacımız var, nasıl yapılacak gibi soruların cevapları BRM/CRM ile bulunmaya çalışılmaktadır. Günümüzde BRM/CRM, emniyetli ve yüksek performanslı seyir ve uçuş görevlerinin yapılmasında çok önemli bir paya sahip olmaya başlamıştır. İnsan makinelerle çalıştığı sürece kimi zaman kendisi ile, kimi zaman diğer bireylerle, kimi zaman da sistemle çatışmaya girmekte ve doğal olarak hata yapmaktadır. Bu çatışmaları yaşayan bireyin görev sorumluluğu; emniyet, etkinlik ve ekonomi ile sıkı ilişki içerisindedir. Birey bu sorumluluğu yerine getirmek için ekip içinde rol almak ve rolünü başarı ile yerine getirmek zorundadır.
In this study it has come along a certain point that the way to decrease the amount of accidents in maritime and aviation industry is to deacrease the human related causal factors. In addition to the personal extent of the human related factors in these accidents, the management factor plays an important role in the employment of the resources maximum effectively for the sailing at the sea or navigation in the air to be held in a safely manner. BRM/CRM aims to direct all the resources, including the human in the first order, in the direction of a safe and effective objective. In order to accomplish this objective, the issues of “what is right”, “why working together is important”, “how to act while working together” are important rather than “who is right”. The questions, such as “what do we need”, “when do we need”, “how does it need to be done” are tried to be answered by working through BRM/CRM. Today, BRM/CRM is taking a major role in the performance of safe and high performance sailing and flight missions. As long as the mankind works with the machines, sometimes he conflicts with either himself or others, or even the system and naturally makes mistakes at the end. The task and the responsibility of an individual experiencing this conflict is in a tight relationship with safety, effectiveness and economy. In order to accomplish this responsibility, the individual has to take a role in the team and carry out his responsibility successfully.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
URI: http://hdl.handle.net/11527/9049
Appears in Collections:Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10576.pdf2.13 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.