Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/9030
Title: Multımodal Taşımacılıkta Denizyolu İle Vagon Taşımacılığının Önemi
Other Titles: Importance Of Wagon Transportation By Seaway In Multimodal Transport
Authors: Güler, Nil
Yıldırım, Mustafa Haşim
Deniz Ulaştırması ve Liman İşletmeciliği Mühendisliği
Maritime Transportation and Mangement Engineering
Keywords: Kombine taşımacılık
vagon
taşıma hatları
Combined transportation
wagon
transportation lines
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, ulaşım türlerinden gerekli miktarlarda faydalanmak yük taşımacılığında bir esas olarak alınmaktadır. Taşıması gerçekleştirilecek olan kargo için ihtiyaç duyulan ulaştırma modunun ne olacağı ülkelerin ekonomik durumları, arazilerinin coğrafik özellikleri, sosyal durumu, enerji gücü ve teknolojideki konumları göz önünde bulundurulmalıdır ve bütün bu özelliklere göre bütün taşıma türlerine gerekli ağırlık verilmesinin özellikle altı çizilmiştir. Deniz yolu ile vagon, konteyner ve tır taşıma maliyet hesaplamaları yapılırken özellikle üç farklı taşıma hattı uzak, orta ve kısa mesafe mantığıyla seçilmiştir. Alma-ata uzun mesafe, Moskova orta mesafe ve Kiev kısa mesafe için hesaplamalarda baz alınmıştır. Vagon taşımaları için Derince limanında oluşan yük elleçleme ve yükleme masrafları, Derince – Ilychevsk deniz taşıma navlunu, denizyolu konşimentosu, demiryolu konşimentosu ve Ilychevsk aktarma liman masrafları Ilychevsk’ten sonra demiryolu taşımacılığının içerisine katılarak ana maliyet kalemleri olarak kabul edilmiştir. Toplam taşıma maliyetleri belirlenen her üç taşıma şekli için daha sonra taşıyabilecekleri tonaj bakımından belli olan taşıma kapasitelerine bölünerek ton bazında maliyet değerleri ortaya çıkarılmıştır. Her üç taşıma hattı için elde edilen değerler ayrı ayrı değerlendirilmiş ve karşılaştırılmıştır.
In this study, the required proportion to benefit from all transport types are accepted as base. The modes of transportation for the cargo which will be transported from one point to another point is decided according to economic situations, geographic properties, social situations, manpower energy and the situation with technology of the countries. According to all these features, it is underlined to carry out supporting to all transportation types. The cost calculation of wagon transportation by sea and rail, container transportation by sea and rail and truck transportation for three different transport lines which are decided logically for far, middle and near distance. Almaty as far, Moscow as middle, Kiev as near distance are considered for calculation. For wagon transportation, terminal handling charge and loading cost at Derince Port, sea freight between Derince and Ilychevsk, seaway bill, railway bill and transit port costs at Ilychevsk Port is added into rail freight from Ilychevsk to last destination are accepted as main cost items for calculation. After total transportation costs are calculated for three destinations, these values are divided into maximum payload to get the cost price for unit ton. The calculated both values for each three destinations are evaluated and comparisoned seperately.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
URI: http://hdl.handle.net/11527/9030
Appears in Collections:Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7244.pdf2.47 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.