Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/9022
Title: Müşterek Avarya'da Son Gelişmeler
Other Titles: Hostorical Development Of General Average And Last Amendments
Authors: Ilgın, Sezer
Türkantos Arda, Zeynep Ayça
Deniz Ulaştırması ve Liman İşletmeciliği Mühendisliği
Maritime Transportation and Mangement Engineering
Keywords: Müşterek avarya
tarih sıralı
York Anvers kuralları
General Avarage
historical order
York - Antwerp rules
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Gemi deniz yolculuğuna çıktıktan sonra birçok sorunla karşılaşabilmektedir. Sorunlar sonucu gemi, yük, diğer eşyalar ve navlun çeşitli değer kaybına uğrayabilmektedir. Ancak tüm zararların tazmini esnasında yapılan tüm eylemlerin müşterek avarya hareketi olarak kabul edilerek tüm ilgilileri buna davet etmek mümkün olmamaktadır. Bu noktada bazı ayırt edici kriterlerin getirilmesi zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada, deniz hukukunun en eski, en orijinal ve tarih boyunca diğer konulara nazaran en az değişmiş müesseselerinden biri olan müşterek avarya müessesesinin, Rodos hukuku temellerinde bulunan en eski halinden zamanımıza kadar olan gelişimini inceledim. Giriş bölümünde müşterek avarya müessesesi üzerine kısa bir bilgilendirme yaptıktan sonra, konunun gelişim sürecini detaylı olarak uluslararası ve ulusal gelişim sürecini inceledim. Uluslararası gelişim sürecini incelerken konuyu tarih sıralarına göre 7 evrede irdeledim. Çalışmamı York – Anvers kurallarında yapılan son gelişmeleri belirterek sonlandırdım.
After a vessel starts her voyage, it’s a big probability that it faces problems during it’s voyage. Because of the problems faced, it’s possible that vessel, cargo, other equipments or seafreight loose it’s value. The purpose of the general average is to divide this losses in equal pieces between cargo and ship owners. It can surely be said that it’s impossible to declare every lost as general average and force others to share the losses. At this point it should be issued some rules for making borders clear. In my paper I studied general average rules from it’s start which is the Roman law, till today. At the beginning I gave a short introduction about a general average. After that, I mentioned all the detailed development steps according to general and national basis. I did this according to seven historical order. I finalize my thesis with the last amendments in York – Antwerp rules.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
URI: http://hdl.handle.net/11527/9022
Appears in Collections:Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4664.pdf722.85 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.