Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/887
Title: Tek Disiplinli Tasarım Ekiplerinde Tasarım Süreci Ve Tasarım Karar Bileşenlerinin Analizi
Other Titles: Analysis Of Design Decision Components And Design Process In Mono-discipline Design Teams
Authors: Bayazıt, Nigan
Enşici, Ayhan
Endüstri Ürünleri Tasarımı
Design of Industrial Products
Keywords: Ürün tasarımı
Tasarımın ekipleri
Tutanak analizi
Karar verme
Product design
Design Teams
Protocol Analysis
Decision making
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu araştırmada, tasarım karar yapılarının ve oluşumlarının daha iyi anlaşılabilmesi için, endüstriyel tasarım ekiplerinin tasarım kararlarının bileşenlerinin belirlenmesi amacıyla deneysel araştırma yapılmıştır. Yapılan araştırmanın sonucunda ortaya çıkan verilerin, tasarımcıların birlikte ya da çok disiplinli tasarım ekiplerinin içinde gösterdikleri davranışlarının anlaşılması ve ilerde yapılacak olan araştırmalara temel oluşturması amaçlanmaktadır. Tasarım ekibi üyelerinin karar sürecindeki bilişsel edimlerini belirleyebilmek ve tasarım sürecini incelemek için tutanak analizi (Protocol Analysis) metodu kullanılarak, iki aşamalı deneysel bir araştırma yapılmıştır. Endüstri ürünleri tasarımı bölümünden öğrencilerle oluşturulan tek disiplinli tasarım ekibi ilen yapılan araştırmanın birinci aşamada ekip çalışması deneyimlerinin sorgulandığı anket çalışması ile birlikte bir ürün tasarımı uygulaması yaptırılmıştır. İkinci, esas deneysel uygulamanın da video kayıtları tutulmuştur. Esas deneysel araştırma tutanaklarının yazılı dökümleri yapılmıştır. Tutanak dökümleri araştırmanın varsayımlarına uygun olarak tanımlanabilir bölümlere ayrılmıştır. Literatür araştırmalarından ve ön deneysel araştırmadan elde edilen bulgularla oluşturulan edim, tasarım problemi içeriği ve karar bileşenleri kodlama sistemleri ile tüm tutanak kodlanmıştır. Üç kodlama sistemine uygun analizlerden elde edilen bulgular sürelere bağlı nicel değerlerle grafikler halinde sunulmuştur
In this study an empirical research is conducted in order to understand the details of the design decision structures and formation; and to determine the components of the design decisions that are produced by the industrial design teams in the design process. Two stages of empirical study are performed and the method of protocol analysis is used to determine the cognitive process of the members of the design team and to analyze the details of the design process. In the first stage of empirical study is conducted with a mono-disciplinary design team formed by three industrial design students, team members answered a questionnaire about teamwork experiences and worked on a product design task. This main empirical study is recorded by a video camera and the verbal protocols are transcribed. Verbal transcriptions are segmented and the protocol is coded by the act, design content and decision components coding systems. In the results and discussion section of the research, the evidence obtained from three coding systems developed in the study is presented in graphics.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
URI: http://hdl.handle.net/11527/887
Appears in Collections:Endüstri Ürünleri Tasarımı Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1818.pdf3.16 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.