Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/8571
Title: Bizans Mimarlığında Müjde Sahnesinin Yeri
Other Titles: The Place Of The Annunciation Scene In Byzantine Architecture
Authors: Kolay, İlknur
Bornovalı, Sedat
Bilgisayar Ortamında Mimari Tasarım
Architectural Design Computing
Keywords: Müjde
Bizans İkonografisi
Mimari ve Litürji
Annunciation
Byzantine Iconography
Architecture and Liturgy
Issue Date: 19-Nov-2008
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bizans kiliselerinin iç mekanları tüm yapı elemanlarının yüzeylerini saracak biçimde resim programıyla değerlendirilmiştir. Resimlerin içerikleri ile naos ve diğer mekanlar içinde bulundukları yer arasında belirleyicilik yönünden bir etkileşim söz konusudur. İnşaat özellikleri resimlerin seçimini belirleyebildiği gibi, resimlerin ifade gücüne göre de mimari tasarım biçimlenebilmektedir. Hıristiyan inancının en önemli mesajlarından olan Müjde sahnesi de bu açıdan kilise mimarisiyle yakın bağ kurmaktadır. Meryem ile ona İsa’yı taşıdığı haberini getiren Cebrail bu sahnenin baş figürleridir. İki figürün farklı alemlere ait oluşu onların aynı sahne içinde ama bu farkı vurgulayacak şekilde yerleştirilmesini gerektirmiştir. Bema kemeri, kubbeye geçiş elemanları ve prothesis çevresi Müjde sahnesinin karşılaşıldığı yerlerdir. Sahne hem litürjiyi gözeterek hem de izleyicide uyanacak etkiye yönelik tasarlanmıştır. Mimarinin olanakları ve bağlayıcı özellikleri Müjde’nin aktarılmasında başlıca etkenler olmuştur.
The internal spaces of the Byzantine churches have always been used as backgrounds for full pictorial cycles. There is a reciprocally binding interaction between the architecture and the pictorial cycles especially in the naos and the other related spaces. Sometimes the structural needs determined the dimensions and even the contents of the pictorial cycles, but often the opposite was true and paintings determined structure. In this context the Annunciation scene which is one of the most important messages of Christian religion establishes a close connection with the church architecture. The major protagonists of this scene are Mary and Gabriel. The two figures are in the same scene but on the other hand they belong to different spheres; here starts the challenge for the architect and the artist. The composition appeares, most frequently, in and around the bema, prothesis and the transition zones to the dome. The Annunciation is programmed in such a way that it considers liturgy, art and architecture alike. The possibilities of architecture and its determining possibilities have always been a great help to the artists’ achievement in pictorial programmes.
Description: Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
URI: http://hdl.handle.net/11527/8571
Appears in Collections:Mimarlık Lisansüstü Programı - Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8895.pdf7.96 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.