Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/8549
Title: Hesaplamalı Mimarlıktan Zaman Temelli Etkileşimli Mimarlığa Geçiş
Other Titles: From Computational Architecture To Time-based Interactive Architecture
Authors: Çağdaş, Gülen
Yıldız, Özlem
Bilgisayar Ortamında Mimari Tasarım
Architectural Design Computing
Keywords: Hesaplamalı tasarım
Etkileşimli tasarım
Etkileşimli mimarlık
Computational design
Interactive design
Interactive architecture
Issue Date: 23-Jul-2010
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Tez kapsamında, mimarlığın, bilginin sanal ortamlarda ortak bir dile dönüşmeye başlaması ile paylaşım fırsatlarının artması ve farklı disiplinlerle birlikte çalışma imkânı bulması, sürecin stratejilerine bağlı olarak ve ilişkisel düşünme sistematiği ile yakaladığı gelişim ve dönüşümler ele alınmaktadır. Hesaplamalı tasarım, geleneksel yöntemlerle şekillendirilen form temelli tasarımların ötesinde, çevre faktörleri ve kullanıcı temel olmak üzere tasarıma yön veren tüm aktörleri analitik yöntemlerle çözümlendiren, sürece ve değişkenlere bağlı alternatif durumları üreten ve en elverişli sonuçların değerlendirilmesine olanak veren bir tasarım anlayışı ortaya koymaktadır. Etkileşimli tasarım ise, hesaplamalı tasarım anlayışının sunduğu analitik yöntemler ve elde edilen değişken sonuç alternatiflerinin tümüne karşı beklentilere cevap veren niteliktedir. Etkileşimli tasarımın mimarlık alanında getirileri, teorik altyapısı, literatür araştırmaları ve örnekleri incelenerek yorumlanmakta, sahip olduğu potansiyeller ile geleneksel yöntemlere karşı olumlamaları ve gelecekte sunabileceği fırsatlara dair öngörüler saptanmaktadır. Güncel etkileşimli mimarlık örnekleri, belirlenen ölçütler üzerinden ele alınarak, etkileşimli mimarlığın durumu üzerinden tespitlerle, potansiyelleri değerlendirilmektedir. Etkileşimli mimarlığın ve tanımladığı çevrenin gelecekte çok daha elverişli, sürdürülebilir ve ekonomik olabileceği konusunda öngörülere ulaşılmaktadır.
Within the scope of the thesis, the increase of interdisciplinary study possibilities after architecture had started to be a common language in virtual environment, and the development and transformation opportunities with associative thinking systems regarding design process strategies. Computational design, beyond form based designs that have been developed in traditional methods, presents a design approach which analytically resolves all actors that shapes design -basically environmental factors and user-, produces many results of the process and allows user to evaluate the most feasible results. Interactive design can realize all variable alternative results occur by the analytic methods of computational design. The advantages of interactive design to architecture sector are being identified by the evaluation of theoretical basis of interactive design approach and precedents, and the potentials of interactive design are being compared with traditional methods to reach providences about the possible future advantages of interactive design approach. The potentials of Interactive architecture are being evaluated by analyzing up-to-date examples within identified criteria to reach determinations about the position of interactive architecture. Providences and foresights are presented about the future of Interactive Architecture and the defined environment of itself will be much more feasible, sustainable and economic more than today’s, is possible.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
URI: http://hdl.handle.net/11527/8549
Appears in Collections:Mimarlık Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10924.pdf4.7 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.