Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/853
Title: Çevrimiçi Yansımalı Etkileşimler: Endüstriyel Tasarım Stüdyo Dersinde İletişimi Desteklemek İçin Sosyal Ağ Sitelerinin Kullanımı
Other Titles: Online Reflective Interactions: Using Social Network Sites To Supplement Communication In Industrial Design Studio
Authors: Öğüt, Şebnem Timur
Hough, Simge
464682
Endüstri Ürünleri Tasarımı
Design of Industrial Products
Keywords: Tasarım stüdyosu eğitimi
yansımalı etkileşim ve iletişim
sosyal ağ
Design studio education
reflective interaction and communication
social
Issue Date: 14-May-2013
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Öğrencilerin verilen projeler üzerine çalıştıkları tasarım stüdyosu dersinde, öğrenciler ve hocalar sosyal etkileşim ve ileşitim süreçlerine girerler. Bu sosyal ortam tasarım eğitiminde temeldir. Etkileşim ve iletişim süreçlerinin başında hocaların ögrencileri projeleri hakkında yönlendirdikleri “stüdyo eleştirileri” gelir. Hocalar projeler ile “eylem içinde yansıma” üzerinden diyaloğa girerler. Öğrenciler bu diyaloğu izleyerek kendileri de yansımalı bir süreç izlerler. Öğrenciler projeleri, hocalar, diğer öğrenciler ve projeler ile yansımalı etkileşimler içinde bulunurlar. Etkileşim ve iletişim süreçlerinde eksikler ve engeller saptanmıştır. Öğrenciler, notlar için rekabette bulunduklarından, fikirlerini paylaşmaktan kaçınırlar. Bazı öğrencilerle projelerini paylaşıp diğerleriyle paylaşmayabilirler. Hocaların, çoğunlukla, stüdyo eğitimi pedagojik altyapıları yoktur. Hocalar stüdyo eleştirileri üzerinden eğitim verdiklerinden, yansımalarını kendi ve diğer hocaların eleştirileri üzerine yapmalıdırlar. Öğrencilerin öğrenmeleri ve hocaların öğrencilerin öğrenmelerini değerlendirmeleri, öğrencilerin tasarladıkları son ürüne değil, tasarlama süreçlerine bağlıdır. Öğrencilerin proje süreçlerini hocalar ve öğrencilerin takip etmelerinde engeller olabilir. Stüdyodaki sosyal ortamı destekleyecek çevrimiçi bir platform için sosyal ağ sitelerinin örnek alınması önerilmektedir. Stüdyonun gereklilikleri ve sosyal ağ siteleri arasında benzerlikler bulunmaktadır. Önerinin test edilmesi için, stüdyoki yansımalı etkileşim ve iletişimi destekleyecek bir sosyal ağ sitesinin, hocalar ve öğrenciler tarafından kullanılması tasarlanmıştır. Eylem araştırması yöntemi ile, üç döngülü bir uygulama oluşturulmuştur. Bu makale, ilk döngüyü anlatmaktadır.
Design studio course is the core of design education, where studio teachers assign design students design projects, and teach them how to design through showing them the design process. The basis for such learning-by-doing is reflection. In studio, design education takes place in a reflective social environment and “backgorund learning”. “Studio critique” is the basic unit of interaction and communication. Literature puts forth issues in these reflective interactions, which are teachers’ and students’ access to the design process of students; students getting into free exchange of ideas with each other; teachers’ reflection on their own and other teachers’ teaching. In order to address these issues, an online environment is proposed to be used, parallel to the studio, as a supplement to the interaction and communication processes. Forming an online environment, where teachers and students exchange of ideas is a challenge. In order to engage teachers and students in an online environment for exchanging ideas, an online platform, which fits the processes of design studio course, and is familiar and easy to use for teachers and students, is suggested. There are similarities between design studio course and the social network sites. It is proposed that social network sites, can be taken as examples. In order to test how tools and features of the social network sites are used in design studio, a three-cycle action research program is put in use, where online social network sites are implemented in a number of industrial design studio courses in Istanbul.
Description: Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2013
URI: http://hdl.handle.net/11527/853
Appears in Collections:Endüstri Ürünleri Tasarımı Lisansüstü Programı - Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13491.pdf34.13 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.