Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/8512
Title: Mimarlık Bürolarında Sanal Ortamda İletişim Ve İşbirliği Uygulama Olanakları
Other Titles: Application Possibilities Of Communication And Collaboration In Virtual Environment In Architectural Offices
Authors: Çağdaş, Gülen
Canseven, İbrahim Halil
Bilgisayar Ortamında Mimari Tasarım
Architectural Design Computing
Keywords: Sanal tasarım stüdyosu
Bütünleşik sanal tasarım stüdyosu
Sanal tasarım ofisleri
Enformasyon teknolojileri.
Virtual Design Studio
Tightly Integrated Virtual Design Studio
Virtual Design Offices
Information Technology.
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, enformasyon teknolojilerindeki gelişmelerin toplumsal, bireysel ve örgütsel etkileri incelenmiş ve bu etkilerin mimarlık alanındaki yansımaları araştırılmıştır. Enformasyon teknolojilerindeki gelişmelerin sağladığı olanaklar belirtilmiş ve sanal ofislerin kurulumu için gerekli şartlar araştırılmıştır. Sanal tasarım stüdyolarının uygulama alanlarından biri olan ve eş zamanlı tasarıma olanak sağlayan bütünleşik sanal tasarım stüdyoları derinlemesine incelenmiştir. Bütünleşik sanal ofislerin Türkiye’deki uygulama olanakları ve kısıtlamaları araştırılmış ve bu kapsamda bir Türkiye’de özellikle enformasyon teknolojilerini kullanmaya eğilimli firmalar arasında 14 katılımcıyı kapsayan ve bir anket çalışmasını içeren alan çalışması yapılmıştır. Son olarak anketlerin değerlendirilmesiyle sonuç kısmı oluşturulmuştur.
In this study the social, the personal and organizational effects of the developments on information technologies are researched and the reflection of these effects on architectural area is described. The possibilities provided by the developments on information technologies are described and the conditions are investigated in which establishment of a virtual offices is necessary. Tightly integrated virtual design studios are deeply researched as being an application area of virtual design studios and enabling to synchronize design process. The possibilities and the limitations of application of tightly integrated virtual offices in Turkey are researched and accordingly a questionnaire including 14 participants of architectural firms having tendencies to use information technologies is applied. Finally according to the results of questionnaire the conclusion part is formed.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
URI: http://hdl.handle.net/11527/8512
Appears in Collections:Mimarlık Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1945.pdf4.2 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.