Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/7913
Title: Dolgu Baraj Gövdelerindeki Sızmaların Ve Freatik Hattın İncelenmesi: Seferihisar Barajı Uygulaması
Other Titles: Seepage Through Earth Fill Dams And Free Surface Line Investigation: Seferihisar Dam Application
Authors: Ağıralioğlu, Necati
Mesci, Seyit Burak
Hidrolik ve Su Kaynakları Mühendisliği
Hydraulics and Water Resources Engineerin
Keywords: Sızma
Freatik hat
Dolgu baraj
Gövde sızması
Sonlu Farklar Metodu
Seepage
Free Surface Line
Earth Fill Dam
Seepage Through Dam
Finite Difference Method
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Gövde sızmaları dolgu barajlarda gözardı edilemeyecek en önemli problemlerden bir tanesidir. Gövdedeki sızma miktarları belirli sınırlarda kaldığı sürece yapıya zarar vermeyecektir fakat bunun işletmede olan barajlar için sürekli olarak ölçülmesi baraj güvenliği ve stabilitesi açısından büyük önem taşımaktadır. Daha önemlisi baraj projelendirilmesi sırasında sızmalara karşı gerekli önlemler alınmalıdır. Karşılaşılabilecek bir problemle baş edilmesi hem daha zor hem de yapılacak çalışmanın maliyeti çok daha fazla olacaktır. Bu sebeplerden ötürü baraj projelendirilmesi sırasında yapılacak barajda meydana gelebilecek sızma hatları ve sızma miktarları belirlenmelidir. Bu çalışmada, sonlu farklar metodu kullanılarak toprak barajlarda gövdede meydana gelen sızmalar araştırılmıştır. Matematiksel model Seferihisar Barajı`na uygulanmıştır. Öncelikle farklı metotlar kullanılarak serbest yüzey çizgisi belirlenmiş; metotların sonuçları birbirleri ile kıyaslanmıştır. Daha sonra Laplace denklemi sızmalar için kullanılarak basınç yükseklikleri hesaplanmıştır. Ayrıca akım çizgileri ve eşpotansiyel çizgiler hesap edilerek grafiksel olarak değerlendirilmiştir. Hız bileşenleri ve toplam sızma miktarları farklı permeabilite değerleri için hesaplanmış ve birbirleri ile kıyaslamalar yapılmıştır.
Seepage through earth fill dams is one of the most important problem that must be considered. If the quantities of seepage through dam is limited, it will not be seen any damage on the embankment. Periodically measuring the quantity of seepage for the operating dams has a great importance because of the safety and the stability of the embankment. Furthermore during the design stage required precautions must be taken for the seepage problem. Afterwards to cope with a seepage problem will be much harder and also more expensive. For these reasons at the phase of project the quantity of seepage and seepage lines must be determined while desiging the embankment, which will built. In this study, seepage through earth fill dams is investigated by using finite difference method. The mathematic model is applied to the Seferihisar Dam. First of all, the free surface line of the seepage flow is estimated using different methods. The results of each method are compared with each other. Total heads are found solving Laplace Equation for seepage flow. Stream lines and potential lines are estimated and evaluated graphically. Velocity components and seepage flow rates are computed and results are compared for different hydraulic conductivity coefficients.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
URI: http://hdl.handle.net/11527/7913
Appears in Collections:Hidrolik ve Su Kaynakları Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3765.pdf3.46 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.