Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/7347
Title: 3,4-propilendioksitiyofen Ve N-fenilsulfonil Pirolün Elektrokimyasal Kopolimerizasyonu Ve Askorbik Asit Varlığında Dopamin Tayini
Other Titles: Electrochemical Copolymerization Of 3,4-propylenedioxythiophene And N-phenylsulfonyl Pyrrole And Detection Of Dopamine In Presence Of Ascorbic Acid
Authors: Saraç, A. Sezai
Güler, Fatma Gül
402644
Kimyagerlik
Chemistry
Keywords: Elektrokimyasal kopolimerizasyon
Biyosensör
ProDOT
Electrochemical Copolymerization
Biosensor
ProDOT
Issue Date: 1-Jul-2011
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, farklı mol farksiyonlarındaki 3,4-Propilendioksitiyofen (ProDOT) ve N-Fenilsülfonil pirol (PSP), döngülü voltametri (DV) ile elektrokimyasal olarak kopolimerleştirilmiştir. Bu filmlerin karakterizasyonu döngülü voltametri, elektrokimyasal empedans spektroskopisi (EES), taramalı elektron mikroskobu (SEM), hafifletilmiş toplam yansıtma - Fourier dönüşümlü kızılötesi spektroskopisi (FTIR-ATR) ile gerçekleştirilmiş ve dopamine karşı sensör davranışı incelenmiştir. FTIR-ATR, EES ve SEM ölçümlerinin sonuçlarına göre, PSP’nin kopolimer yapısına girişi belirgin şekilde gözlenmiştir. Elektrokimyasal empedans spektrokopisi sonuçlarına göre, sentezlenen kopolimerler, ideal kapasitif davranış gösteren (Bode faz açısı yaklaşık olarak 90°) homopolimerden [Poli(ProDOT)] farklı impedans davranışı sergilemiştir. TKFME/Poli(ProDOT) ve TKFME/Poli(ProDOT-ko-PSP) elektrotları dopamine karşı sensör olarak test edilmiştir. Askorbik asidin varlığında dopamine ait pikin tayin edilebildigi gösterilmiştir. TKFME/Poli(ProDOT-ko-PSP) sensörü inilebilcek en düşük değer 1nM ile farklı dopamin konsantrasyonlarında çok iyi sonuç vermiştir.
In this study, 3,4-Proylenedioxythiophene (ProDOT) and N-phenylsulfonyl pyrrole (PSP) electrocopolymerized in various mole fractions with a cyclic voltammetry (CV), their characterizations were performed by CV, electrochemical impedance spectroscopy (EIS), scanning electron microcopy (SEM), attenuated total reflection Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR-ATR) and sensor behaviors against dopamine were investigated. FTIR-ATR, SEM and EIS measurements indicate that the inclusion of PSP into the copolymer structure. The copolymers exhibit different impedance data from that of Poly(ProDOT) which shown an ideal capacitive line (Bode phase angles close to 900) by the application of electrochemical impedance spectroscopic measurements. The SCFME/Poly(ProDOT) and SCFME/Poly(ProDOT-co-PSP) electrodes were used as a sensor against dopamine. The influence of the presence of ascorbic acid on the dopamine signal was analyzed by cyclic voltammetry. SCFME/Poly(ProDOT-co-PSP) electrode sensor displaying a good current response to different dopamine concentrations with a detection limit of 1 nM in dopamine.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011
URI: http://hdl.handle.net/11527/7347
Appears in Collections:Kimya Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11591.pdf3.01 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.