Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/7277
Title: ANAHTAR TESLİMİ MÜHENDİSLİK-SATINALMA-YAPIM SÖZLEŞMELERDE BİR RİSK YÖNETİMİ SİSTEMATİĞİ GELİŞTİRİLMESİ
Other Titles: DEVELOPING A RISK MANAGEMENT SYSTEMATIC FOR TURNKEY ENGINEERING-PROCUREMENT-CONSTRUCTION CONTRACTD
Authors: Doç. Dr. Uğur Müngen
Celalettin İlhan
Yapı İşletmesi
Construction Management
Keywords: Risk, Risk yönetimi, Anahtar teslimi mühendislik-satınalma-yapım sözleşmeler
Risk, Risk Management, Turnkey engineering-procurement-construction contracts
Issue Date:  21
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, inşaat sektöründe belirsizlik sebebi ile gündeme gelebilecek öngörülemeyen olayların, proje hedefleri üzerindeki etkilerinin azaltılmasına veya kaldırılmasına yönelik sistematik faaliyetler bütünü olan risk yönetimi, sektörde kullanımı her geçen gün artan anahtar teslimi mühendislik-satınalma-yapım sözleşme tipi özelinde ele alınmış olup, bu sözleşme tipi ile yapılacak projelerde yer alacak yüklenici firmalar için bir risk yönetimi sistematiği çerçevesinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu bağlamda, anahtar teslimi sözleşmelerin inşaat proje yönetim sistematiğinin başlıca evreleri olan ihale aşamasında, mühendislik-satınalma-yapım aşamasında ve yapım sonrası evrede gündeme gelebilecek risklerin ve bunlara karşı uygulanabilecek risk yönetim stratejilerinin belirlenebilmesi için; literatür araştırmalarının yanı sıra, sektörde danışmanlık hizmetleri veren ticari organizasyonların uygulamaları ve anahtar teslimi sözleşmeleri hayata geçiren bir Türk müteahhitlik firmasının yetkilileri ile yapılan mülakat sonuçları kullanılmıştır. Ayrıca mülakat sonuçlarından elde edilen veriler ile etkileri ve gündeme gelme olasılıkları belirlenen risk unsurlarının değerlendirilmesi amacına yönelik bir çerçeve de yüklenici firmların kullanımı için önerilmektedir.
It is aimed to provide a framework on the risk management systematic in construction industry, which will enable contracting companies to eliminate or mitigate the adverse effects of the unpredictable circumstances leaded by uncertainties. Particularly; one of the recently popular contract type, turnkey engineering-procurement-construction contracts are studied. Probable risks those may be experienced during the tendering stage, engineering-procurement-construction stage and post-construction stage of this type of contracts are identified based on the literature research, practices of consultancy companies delivering risk management services and interview results conducted with a well-known Turkish contracting company’s representatives, specialized in turnkey contracting as well as the determination of the risk management strategies against the identied risks. Additionally, a comprehensive framework for the evaluation of the results gathered during the risk assessment process is recommended for the contractors delivering engineering-procurement-construction contracts.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
URI: http://hdl.handle.net/11527/7277
Appears in Collections:Yapı İşletmesi Lisansüstü Programı - Yüksek lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11054.pdf2.47 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.