Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/7125
Title: Bacillus Subtilis’ De Sporlanma Süresince Yvgw’ Nun Fonksiyonel Rolü
Other Titles: Functional Role Of Yvgw Gene During Sporulation In Bacillus Subtilis
Authors: Karataş, Ayten
İrigül, Öykü
Moleküler Biyoloji-Genetik ve Biyoteknoloji
Molecular Biology and Genetics
Keywords: Bacillus subtilis
yvgW
sporlanma
çimlenme
sigma faktörleri
Bacillus subtilis
yvgW
sporulation
germination
sigma factors
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: yvgW ekspresyonun sporlanmanın geç evresinde gerçekleşmesi ışığı altında, yvgW geninin spor öncesi-spesifik σG sigma faktörüne ekspresyon için bağımlılığı transkripsiyonel yvgW::lacZ füzyon ve fazladan spoIIIG lokusunda delesyon olan, σG’yi kodladığı bilinen yeni bir mutant türün yaratılması ile incelenmiştir. Yapılmış olan bu çalışma, B.subtilis’te yvgW geninin sporlanma sürecinde işlevsel rolünün aydınlatılması ve moleküler karakterizasyonunun başarılması için yapılan deneysel araştırmaları içermektedir. Sırasıyla, F, E, K ve B sigma faktörlerini kodlayan spoIIAC, spoIVCB, spoIVCB ve sigB genlerinin silinmelerinin yvgW-lacZ geninin ekspresyonuna etkisi araştırılmıştır. Ayrıca, yvgW::spc oluşturulması ile, yvgW mutantının sıcaklık, kloroform ve lizozime karşı dirençleri incelenmiştir. yvgW sporlarında DPA düzeyleri de incelenmiş ve yaban birey ile karşılaştırılmıştır. Delesyon mutantı ve yaban bireyin gösterdikleri beslenmeye bağlı özel çimlenme ve fazla büyüme özellikleri analizleri, yvgW geninin sporlanma sürecindeki işlevsel rolünü anlamada daha fazla bilgi sahibi olunması için gerçekleştirilmiştir.
Under the light of the fact that, the timing of yvgW expression corresponds to the late sporulation stage, the dependence of yvgW expression on forespore-specific sigma factor G was previously examined through construction of a new mutant strain containing transcriptional yvgW::lacZ fusion and an additional deletion on spoIIIG locus that is known to encode G. Present research includes the studies to achieve molecular characterization and elucidation of the functional role of yvgW gene in sporulation process in Bacillus subtilis. Effects of the deletion of spoIIAC, spoIVCB, spoIVCB and sigB genes, encoding for F, E, K and B, respectively, on the expression of yvgW-lacZ were investigated. Moreover, through the construction of yvgW::spc, yvgW, mutant cells were investigated for their spore properties, such as their resistance profiles against heat chloroform and lysozyme. The level of dipicolinic acid was also investigated in yvgW spores and compared to wild type spores. Furthermore, analysis of the nutrition specific germination and outgrowth characteristics of null mutant and wild type cells was performed in order to gain more insights about the functional role of yvgW gene during sporulation.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
URI: http://hdl.handle.net/11527/7125
Appears in Collections:Moleküler Biyoloji-Genetik ve Biyoteknoloji Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3712.pdf3.87 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.