Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/7040
Title: Silindir Tank Yapılarının Statik Ve Dinamik Durumda Oturma Performansının Belirlenmesi
Other Titles: Determination Of Performance Criteria Under Static And Dynamic Condition For Cylindirical Tanks
Authors: Teymur, Berrak
Üncü, İhsan Erdem
406832
Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği
Geotechnics
Keywords: Oturma
Tanklar
Deprem Davranışı
Settlement
Tanks
Earthquake behavior
Issue Date: 6-Jan-2013
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: SİLİNDİR TANK YAPILARININ STATİK VE DİNAMİK DURUMDA OTURMA PERFORMANSININ BELİRLENMESİ Geniş çaplı ve esnek taban özelliklerine sahip silindir tank yapılarının dizaynında, problemli zeminlerde ıslah gerekliliği ortaya çıkması durumunda, alanın genişliğine bağlı olarak ıslah maliyeti büyük olmaktadır. Dolayısıyla, bu tip yapıların geoteknik açıdan analizinde, gerek taşıma gücü kriterleri gerekse, oturma kriterlerinde limit ve izin verilebilir değerler, yapısal bütünlük performansı yönünden ele alınması gerekmektedir. Bu çalışma kapsamında, tank yapıları için özellikle kritik olabilen oturma modları ele alınmıştır. Literatürde silindir tank yapıları için verilen, oturma limit değerleri ve bu değerler dikkate alınarak performans kriterleri dikkate alınarak, geoteknik açıdan problemli bir zeminde yeralan silindir tank yapısı için analiz ve irdelemeler gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen analizlerde, tank yapısı altında yeralan zemin birimlerin noktadan noktaya, farklı deformasyon modülü değeri, değişken sıkışabilir tabaka kalınlığına ve üstyapıdan etkiyen gerilme dağılışına bağlı olarak, farklı sıkışma/oturma performansı sergiledikleri belirlenmiştir. Tank yapısı altında oluşan farklı oturmalara bağlı olarak, en kritik oturma modunun tank cidarı altında düzlemsel olmayan farklı oturma olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, yüzer çatılı tanklarda, oturmalara bağlı olarak, tank duvarlarında oluşan deplasmanlar, yüzer çatı sisteminde arızalara yol açmakta, yapısal bütünlüğü bozmaktadır. Deprem etkisi altında, duvarlarda oluşan deplasman değerleri daha da fazla olmaktadır, dolayısıyla deprem bölgelerinde inşa edilecek tank yapı temel sistemlerine sönümleyicilerin yerleştirilmesi önerilmektedir.
DETERMINATION OF SETTLEMENT PERFORMANCE CRITERIA UNDER STATIC AND DYNAMIC CONDITION FOR CYLINDIRICAL TANKS When large tanks need to be constructed on sites with very poor soil conditions, soil improvement needs to be done underneath the tank foundations. Depending on the tank diameter, the cost of the soil improvement increases. Therefore, allowablw bearing capacity and settlement performance criteria should be considered for the structural integrity. Settlement mode and performance criteria the critical and signicative criteria for cylindirical tanks. A case where problematic soil conditions exist, settlement performance is determined under static and dynamic conditions. According to the analysis results, depending on the different deformation modulus value of soil, different compressible layer thickness of the soil and the stress distribution of soil under the tank loads, the differential settlement performance have been determined. The critical settlement mode is determined as the nonplanar settlement under the tank shell. Besides, depending on the settlements, the lateral wall deflection occurs for the floation roof tanks that endangered the structural integrity. Under the earthquake effect, the tank wall displacements increase. Therefore, damper systems should be designed for the foundation systems of the tanks that are constructed at earthquake zone.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011
URI: http://hdl.handle.net/11527/7040
Appears in Collections:Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11939.pdf2.77 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.