Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/7008
Title: Derin Zemin İyileştirme Yöntemleri Ve Uygulamadan Örnekler
Other Titles: Deep Soil Improvement And Examples From Study Cases
Authors: Aksoy, İsmail Hakkı
Ayan, Emine
Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği
Geotechnics
Keywords: yüzeysel zeminlerin iyileştirilmesi
derin zeminlerin iyileştirilmesi
shallow soil improvement
deep soil improvement
Issue Date: 29-Jun-2009
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, yüzeysel zeminlerin iyileştirilmesi olarak drenaj, kompaksiyon, bitüm ile stabilizasyon, çimento ile stabilizasyon, kireç ile stabilizasyon, kireç-uçucu kül ile stabilizasyon ve ağırlıklı olarak derin zeminlerin iyileştirilmesinde patlatma metodu, dinamik konsolidasyon metodu, vibro kompaksiyon metodu, kompaksiyon kazıkları metodu, ön yükleme, kum drenleri, plastik drenler, vakumla su emme metodu, kireç kazıkları metodu, elektro-osmoz, taş kolonlar metodu, termal işlemler, enjeksiyon ve jet grout teknikleri incelenmiştir. Derin zemin iyileştirilmesi yöntemlerinin uygulamalarından; İzmir Atıksu Arıtma Tesisi, Su Depolama Tankı, Kütahya Şehir Geçişi Düşey Bant Dren Uygulanması, Mabeyinci Arif Paşa Yalısı, Migros/Gimat Hipermarket ve Alışveriş Merkezi, Samsun-Çarşamba Havaalanı İnşaatında Pist Temel Zeminin Yükleme Yöntemiyle İyileştirilmesi, Bir Önyükleme Uygulaması, Yalova İli Altınova İlçesi Tavşanlı Beldesi Tersane İnşaatı, Borçelik Gemlik Soğuk Hadde Fabrikası incelenerek değerlendirilmiştir.
In this thesis; different methods for shallow soil improvement and deep soil improvement are studied. Drainage, compaction, stabilisation with bitumen, stabilisation with cement, stabilisation with lime and stabilisation with lime and fly ash are the examined shallow soil improvement methods and method of blasting, dinamic consolidation, vibro consolidation, compaction piles, pre-loading, sand drains, plastic drains, water absorption with vacuum, lime pile method, electro-osmos, stomn colomn thermal applications, injection and jet grout technics are the examined deep soil improvement methods. Some deep soil improvement applications are also studied in this thesis, like İzmir Waste Water Treatment Facilities, Water Storage Tank, Kütahya City Passing Vertical Drain Application, Mabeyinci Arif Paşa Mansion, Migros/Gima Shopping Center, Samsun-Çarşamba Airport/Stabilisation of the Runway with Loading Method, A Pre-loading Application, Yalova-Altınova Navy Yard Construction, Borçelik Gemlik Roller Mill Factory.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
URI: http://hdl.handle.net/11527/7008
Appears in Collections:Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9612.pdf4.8 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.