Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/7007
Title: Şişen Zeminler Ve Bentonit – Kaolin Karışımlarının Şişme Özellikleri
Other Titles: Expansive Soils And The Swelling Behaviour Of Bentonite – Kaolinite Mixtures
Authors: Aksoy, İsmail Hakkı
Genç, Serpil
Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği
Geotechnics
Keywords: Şişen zeminler
şişme potansiyeli
şişme basıncı
bentonit (montmorillonit)
kaolin
şişme deneyi yöntemleri
Swelling soils
swelling potential
swelling pressure
bentonite (montmorillonit)
kaolinite
swelling test methods
Issue Date: 29-Jun-2009
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada; kaolin kili ile yüksek plastisiteli ve şişme özelliği gösteren montmorillonit (bentonit) kili belirli oranlarda (%5, %10, %15, %20, %25, %30) karıştırılarak altı farklı karışım hazırlanmıştır. Standart Proktor enerjisi ile çeşitli su muhtevalarında sıkıştırılan numuneler üzerinde, ASTM - D4546’da belirtilen A deney yöntemi kriterlerine göre ödometre aletinde şişme deneyleri yapılarak, karışımların şişme özellikleri incelenmiştir. Bu amaçla öncelikli olarak numunelerin indeks ve mühendislik özellikleri belirlenmiştir. Numuneler üzerinde dane birim hacim ağırlığı (γs) deneyleri yapılmış, kil numunelerinin kıvam özellikleri, likit limit ve plastik limit deneyleriyle bulunmuştur. Standart Proktor (kompaksiyon) deneyi yapılarak ödometrede şişme deneyine tabi tutulan karışımlara ait numuneler hazırlanmıştır. Çalışma sonucunda zeminin serbest şişmesinin bentonit yüzdesinden nasıl etkilendiği belirlenmiş ve verimli sonuçlara ulaşılmıştır.
In this study, kaolinite and montmorillonite (bentonite) clays with high plasticity and swelling characteristics were mixed at proportion of %5, %10, %15, %20, %25, %30. So, six different mixtures were prepared. The specimens were subjected to swelling tests performed by considering the criteria of A test method explained in ASTM-D4546, and swelling characteristics were investigated. For this purpose, the index and engineering properties of the specimens were determined. The grain bulk specific weight (γs) test was conducted, the plasticity characteristics of the cohesive clay specimens were found by the liquid limit and plastic limit tests. The results of the experimental work are demonstrated how free swell of the soil are affected by percentage of bentonite (montmorillonite) and reached promising conclusions.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
URI: http://hdl.handle.net/11527/7007
Appears in Collections:Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9611.pdf2.78 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.