Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/6994
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAksoy, İsmail Hakkıtr_TR
dc.contributor.authorSarı, Mustafa Serkantr_TR
dc.date2008tr_TR
dc.date.accessioned2008-07-14tr_TR
dc.date.accessioned2015-07-06T10:34:46Z-
dc.date.available2015-07-06T10:34:46Z-
dc.date.issued2008-07-14tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/6994-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008en_US
dc.description.abstractBu çalışmada temel takviyesinin sebepleri, uygulanan yöntemler ve projelerden bu yöntemlere örnekler verilmektedir. Tarihi yapıların ömrünün uzatılması, mevcut yapıların tasarımında yanlış gözlem ve değerlendirme sonucu oluşan hasarların çözümü veya yakınlarda yapılan derin kazı, yer altı su seviyesinin değişmesi gibi çevre koşullarından etkilenen yapıların korunması amacı ile temel takviye yöntemleri uygulanır. Yöntemin seçiminde yapılacak detaylı zemin araştırmaları, mevcut yapının statik sistemi hakkında detaylı bilgi toplanması, etki alanına giren yapılarla ilgili bilgi toplanması, ayrıca bu yapıların fırsat maliyeti ve tazminat maliyetlerinin belirlenmesi gerekmektedir. Tasarım bu bilgilere dayanarak yapılmalıdır ancak tasarımın ilk aşamalarında bu bilgilere ulaşmak zor olabilmektedir. Tasarım yapıldıktan sonra uygulamanın öngörülen şekilde devam etmesine ilişkin etkin bir takip ve ölçüm ağı kurulmalıdır. Takviye işleri, her yapı için, yerel zemin koşulları, mevcut binanın taşıyıcı sisteminin durumu ve çevre binaların durumu ile yakından ilgili olduğundan birbirinden farklıdır. Her temel takviye uygulaması diğerinden farklı ve riskli olduğundan maliyetli inşaatlardır. Temel takviye yöntemlerine uygulamadan örnekler olarak; Vakıf Gureba Hastanesi, Küçüksu Kasrı, Ortaköy Camii, Konya Alaaddin Camii, Fethi Ahmet Paşa Yalısı, Fatih Camii Kütüphanesi, Hoca Ahmet Yesevi Türbesi projeleri incelenmiş ve değerlendirilmiştir.tr_TR
dc.description.abstractIn this study, the reasons of underpinning, applicable methods and sample projects for these methods are given. Underpinning methods are applied to protect the constructions which effected from conditions such as deep excavations in the neighborhood of the building, change of ground water level or applied to extent life period of historical buildings, to solve the damages caused by mistaken observation and evaluation on design. In order to choose the method, detailed soil investigation, collect information about the static system of the existing building, collecting information about the buildings in the affected area furthermore determination of compensation and occasion costs should be done. Design should be developed based on these information but mostly it is difficult to reach them at the beginning of design period. Following and measurement system should be set up to observe the application continues according to foresights after design step. Every underpinning application is different from the other because it is related to local soil conditions, existing building structure conditions and surrounding building conditions of every construction. Also underpinning is costly constructions because every application is different from the other and risky. As the examples of the underpinning applications; Vakıf Gureba Hastanesi, Küçüksu Kasrı, Ortaköy Camii, Konya Alaaddin Camii, Fethi Ahmet Paşa Yalısı, Fatih Camii Kütüphanesi, Hoca Ahmet Yesevi Türbesi projects are studied and evaluated.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjecttemel takviye yöntemleritr_TR
dc.subjectjetgrouttr_TR
dc.subjectzemin enjeksiyonutr_TR
dc.subjectmini kazıklartr_TR
dc.subjectfore kazıklartr_TR
dc.subjectFranki ve Erka kazıklarıtr_TR
dc.subjectağımsı kök kazıklartr_TR
dc.subjectmikro kazıklartr_TR
dc.subjectunderpinning methodsen_US
dc.subjectjetgrouten_US
dc.subjectsoil enjectionen_US
dc.subjectminipilesen_US
dc.subjectcast in-situ pilesen_US
dc.subjectFranki and Erka pilesen_US
dc.subjectreticulated paliradiceen_US
dc.subjectmicropilesen_US
dc.titleTemellerin Takviyesi Ve Uygulamadan Örneklertr_TR
dc.title.alternativeUnderpinning And Applicationsen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentZemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliğitr_TR
dc.contributor.departmentGeotechnicsen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8788.pdf17.95 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.